ITALSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
ITALSKÁ LITERATURA
OSOBNOSTI


Babler Otto František
Bahník Václav
Bahníková Alena
Bednář Kamil
Bejblík Alois
Benešová Hana
Bezděková Eva
Bílková Jaroslava
Bílý Jaroslav
Brechensbauer Jan
Brichtová Terezie
Burešová-Ruxová Eva
Čep Jan
Čep Václav
Čermák Josef
Černý Václav
Digrin Zdeněk
Eisner Pavel
Felix Adolf
Fleischmann Ivo
Frýbort Pavel
Frýbort Zdeněk
Frynta Emanuel
Fučík Jaromír
Hájek Jiří
Hajná Ilja
Hajný Josef
Halas František X.
Halasová Dagmar
Havlů Karina
Henzl Vladimír
Heyduk Josef
Hiršal Josef
Hlaváčová Ivana
Holická Marie
Holický Jan
Honzíková Milena
Horáček Vladimír
Hořký Vladimír
Hostovská Olga
Hubená Dagmar
Charvátová Anežka
Janderová Drahoslava
Janovic Vladimír
Jíchová Alena
Jedlička Benjamin
Kalista Zdeněk
Kautský Oldřich
Kostohryz Josef
Krátký Radovan
Kuhar Daňhelová Lenka
Kult Luděk
Kvapilová-Pilzová Jarmila
Lyer Stanislav
Mach Josef
Makarius Jan
Makariusová Jana
Makariusová Květa
Mikeš Vladimír
Minaříková Jitka
Nechutová Jana
Nezval Vítězslav
Obstová Zora
Ohnesorg Otto
Paťha Karel
Pelán Jiří
Piruchta Libor
Pokorný Jaroslav
Pokorný Jindřich
Renč Václav
Rosendorfský Jaroslav
Segert Stanislav
Skalický Jaroslav
Sochor Lubomír
Souček Rudolf
Šmídová Zdena
Tilsch Emanuel
Tilschová Emanuela
Tučková Nina
Uhlíř Vladimír
Vacek Jindřich
Vinšová Kateřina
Vladislav Jan
Weinfurterová Ludmila
Wildová Alena
Zahradníček Jan
Zachová Irena
Zaorálek Jaroslav
Zaoralová-Hepnerová Eva
Zelenka Jaromír
Zvěřina Josef
Žilina Miloslav