Zelenka Jaromír

Zelenka Jaromír* 14. 10. 1946 Stodůlky u Prahy (Praha-Stodůlky)

spisovatel, překladatel z němčiny

Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole byl rok zaměstnán v redakci Svobodného slova. 1965 začal studoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1968 studia přerušil a pracoval v Knižním velkoobchodu, na fakultu se vrátil na podzim 1969. V dokončení studií mu zabránil těžký úraz páteře (1971), který jej upoutal na invalidní vozík. Od 1978 pracoval jako domácí dělník. 1994-95 byl tajemníkem redakce revue Souvislosti, 1995-96 korektorem Mladé fronty Dnes, od 1996 je redaktorem nakladatelství Paseka. Od 1983 přispíval recenzemi a verši do Zemědělských novin, po 1989 publikuje zejm. v Literárních novinách, Lidových novinách, Hostu, Proglasu, Souvislostech, Revolver Revue a Tvaru. Autor reflexivní lyriky (sbírky Přepadání, 1994, Objetiny, 1997). Překládá z němčiny a italštiny operní libreta, která vycházejí jako součásti brožových programů.

Překlady z němčiny

Beethoven, Ludwig van: Leonore (Leonore; operní libreto, 1993)
Einem, G. von: Proces (Der Prozess; operní libreto, 1994)
Hesse, Hermann: Zahrady, cesty, lidé (VB [z Werke I], bibliofilie, Turské pole 1994)
Mozart, Wolfgang Amadeus: Únos ze Serailu (Die Entführung aus dem Serail; operní libreto, 1991)
Strauss, Richard: Růžový kavalír (Rosenkavalier; operní libreto, 1996)
Wagner, Richard: Rienzi (Rinezi; operní libreto, 1991)
Wagner, Richard: Tannhäuser (Tannhäuser; operní libreto, premiéra 1993)

Překlady z italštiny

Donizetti, Gaetano: Nápoj lásky (Lelisir damore; operní libreto, 1992)