Skalický Jaroslav

Skalický Jaroslav* 1867
† 1947

překladatel z angličtiny, italštiny a němčiny

(Většina překladů vyšla před rokem 1945, několik titulů se dočkalo reedic v 90. letech.)

Překlady z angličtiny

Dickens, Charles: Pickwickovci (The Pickwick Club; Praha, R. Kmoch 1946; díl 1-2)
Dickens, Charles: Pickwickovci. Pozůstalé listiny klubu Pickwickova (The Pickwick Club. The Posthumous Papers of the Pickwick Club; Praha, Družstevní práce 1951)
Hardy, Thomas: Drobné ironie života (Life´s Little Ironies; Brno, Atlantis 1946)
Yeats, William Butler: Essaye (Ideas of Good and Evil; Brno, J. V. Pojer 1946)
Yeats, William Butler: Objevy (Discoveries; Brno, J. V. Pojer 1946/1947)
Yeats, William Butler: Tajemná růže (The Secret Rose; Brno, J. V. Pojer 1947)

Překlady z italštiny

Papini, Giovanni: Život Krista (Storia di Christo; Praha, Volvox Globator 1993)

Překlady z němčiny

Brunner, August: Řeč jako počáteční východisko teorie poznání (Olomouc, Votobia 1996 [podle původního vydání: Stará Říše, Josef Florian 1936])