Renč Václav

Renč Václav* 28. 11. 1911 Vodochody (u Roudnice nad Labem)
† 30. 4. 1973 Brno

spisovatel, překladatel z angličtiny, francouzštiny, italštiny, latiny, němčiny, polštiny, ruštiny a starověké řečtiny

Studoval v Praze na reálce a klasickém gymnáziu, 1930 maturoval; 1936 absolvoval obory filozofie a jazykověda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a získal titul PhDr. Během studia (od 1933) pracoval ve Svazu knihkupců a nakladatelů Československa a v časopise Rozhledy. 1937 se stal redaktorem nakladatelství Novina v Praze, 1942-45 byl spisovatelem z povolání. 1945-46 byl dramaturgem divadla v Olomouci, 1946-48 lektorem a režisérem Národního divadla v Brně. Od 1949 z politických důvodů vykonával jen příležitostná zaměstnání, 1951 byl zatčen a odsouzen k 25 letům vězení, 1962 byl propuštěn (plně rehabilitován až 1990). Po propuštění působil několik sezon jako dramaturg operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. Od 1967, kdy se přestěhoval do Brna, se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Básník křesťanské orientace (sbírky Studánky, 1935, Sedmihradská zem, 1967, Vinný lis, 1938, Setkání s Minotaurem, 1969, Popelka nazaretská, 1969, výbor z tvorby let 1941-62 Skřivaní věž, 1970), autor divadelních her pro dospělé i děti (loutkové hry) a rozhlasových či jevištních dramatizací. Podílel se na textové aktualizaci katolických mešních písní (Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, 1973). Bohatá překladatelská činnost představuje podstatnou část Renčovy umělecké tvorby. Překládal z němčiny (J. W. Goethe, R. M. Rilke, R. Schickele), angličtiny (S. T. Coleridge, O. Wilde), francouzštiny (G. Duhamel, J. Green, M. Maeterlinck, J. Maritain), italštiny (F. Petrarca) a polštiny (A. Mickiewicz, C. Norwid). Při tlumočení poezie vynikal citem pro formální kvality originálu, při překladu dramat nezřídka sáhl i k aktualizačním úpravám, např. u dramat autorů antických (Aristofanes, Euripides, Sofokles), anglických (W. Shakespeare) či německých (J. W. Goethe, G. Hauptmann, F. Schiller). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Coleridge, Samuel Taylor: Dračí křídlo stesku (VB, Praha, Mladá fronta 1965)
Shakespeare, William: Bouře (The Tempest; D, Praha, Dilia 1968)
Shakespeare, William: Dva veronští páni (The Two Gentle men of Verona; D, Praha, Dilia 1966)
Shakespeare, William: Jak se vám líbí (As You Like It; D, Praha, Dilia 1963)
Shakespeare, William: Macbeth (Macbeth; D, Praha, Dilia 1963)
Shakespeare, William: Půjčka za oplátku (Measure for Measure; D, Praha, Dilia 1965)
Shakespeare, William: Richard II. (Richard II.; D, Praha, Dilia 1967)
Shakespeare, William: Sen svatojánské noci (Midsummer Night's Dream; D, Praha, Dilia 1969)
Shakespeare, William: Troilus a Kressida (Troilus and Cressida; D, Praha, Dilia 1964)

Překlady z francouzštiny

Aristofanés: Ptáci (Ornithés [z francouzského překladu Les Oiseaux]; D, Praha, Dilia 1970)
Bérence, Fred: Raffael neboli Moc ducha (Raphaël ou la Puissance de l'Esprit; Praha, F. Topič 1936)
Gevers /Geversová/, Marie: Paní Orfa (Madame Orpha; R, Praha, Katolický literární klub 1946; Praha, Vyšehrad 1946)
Maeterlinck, Maurice: Přesýpací hodiny (Le Sablier; Praha, F. Topič 1937)
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de: Proradné lásky (La double inconstance; D, Praha, Dilia 1964; premiéra muzikálového přepracování 1967)
Schlumberger, Jean: Svatý Saturnin (Saint-Saturnin; R, Praha, Družstevní práce 1935)

Překlady z italštiny

Galiani, Ferdinando: Sokrates číslo dvě (Socrate immaginario; D, Praha, Dilia 1963, + Jan Makarius)
Petrarca, Francesco: Kanzóny pro Lauru (VB, Praha, Mladá fronta 1969)
Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře (VB [Le Rime di Francesco Petrarca], Praha, SNKLU 1965)

Překlady z latiny

Everardus, Johannes Secundus: Polibky (Praha, Leo Rais 1937)

Překlady z němčiny

Glaeser, Ernst: Mír (Frieden; R, Praha, Josef Hokr 1931)
Goethe, Johann Wolfgang: Život slavím (VB, Praha, Mladá fronta 1972)
Hardt, Ernst: Blázen Tantris (Tantris, der Narr; D, Praha, Zemědělské knihkupectví A. Neubert 1944)
Hebbel, Friedrich: Gygův prsten (Gyges und sein Ring; D, Praha, Nakladatelství Vyšehrad 1942)
Hebbel, Friedrich: Dcera lazebníkova (Agnes Bernauer; D, Praha, Melantrich 1943)
Ludwig, Emil: Tři titáni. Michelangelo - Rembrandt - Beethoven (Praha, Melantrich 1931, + Josef Kostohryz, [Václav Renč verše] ; Praha, Melantrich 1933 + Josef Kostohryz, [Václav Renč verše])
Rilke, Rainer Maria: Sonety Orfeovi (Sonette an Orpheus; BB, Brno, Edice Atlantis 1937; přepracoané vydání Praha, Vyšehrad 1944)
Schickele, René: Vdova ukrutnice (Die Witwe Boska; Praha, Melantrich 1938)
Schiller, Friedrich von: Marie Stuartovna (Maria Stuart; D, Praha, Otakar Růžička 1944)
Schiller, Friedrich von: Valdštýn (Die Piccolomini / Wallensteins Tod; D, Praha, Melantrich 1944)
Vieser /Vieserová/, Dolores: Zpěváček (Singerlein; R, Praha, Vyšehrad 1937, + Jan Franz; Praha, Vyšehrad 1941, + Jan Franz)

Překlady z polštiny

Mickiewicz, Adam: Básně z východu (VB, Praha, Vyšehrad 1947)
Norwid, Cyprian: Mramory a blesky (VB, Praha, Mladá fronta 1968)

Překlady z ruštiny

Puškin, Aleksandr Sergejevič: Boris Godunov (Boris Godunov; D, Praha, Dilia 1969)
Gribojedov, Aleksandr Sergejevič: Hoře z rozumu (Gore ot uma; D, Praha, Dilia 1970)

Překlady ze starověké řečtiny

Aischylos: Oresteia (Oresteia [Agamemnon / Choéforoi / Eumenidés]; D, Praha, Dilia 1969)
Aristofanés: Jezdci (Hippés; D, in: Jezdci / Ženský sněm, Praha, Dilia 1968)
Aristofanés: Ženský sněm (Ekklésiazúsai; D, in: Jezdci / Ženský sněm, Praha, Dilia 1968)
Euripidés: Medea (Médeia; D, Praha, Dilia 1965)
Sofoklés: Antigona (Antigone; D, Praha, Orbis 1965)
Sofoklés: Oidipús na Kolónu (Oidipús hé epi Kolóno; D, Praha, Dilia 1965)