Hořký Vladimír

Hořký Vladimír* 30. 9. 1934 Nekvasovy

vysokoškolský pedagog, překladatel z italštiny

Vystudoval romanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po studiích začal učit na Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (PhDr., CSc.), kde se v roce 1983 stal docentem dějin italské literatury. Těžiště jeho činnosti spočívalo ve studiu italské literatury a ve výuce, jeho překlady textů Itala Calvina však dosáhly uznání i v Itálii. Do italštiny přeložil v roce 1993 soubor českých pohádek pod názvem Fiabe boeme.

Překlady z italštiny

Calvino, Italo: Italské pohádky (Fiabe italiane; výbor, Praha, Odeon 1982)
Calvino, Italo: Nesnadné lásky (Gli amori difficili; PP, Praha, Odeon 1978)
Calvino, Italo: Neviditelná města (Le città invisibili; R, Praha, Odeon 1986)