Rosendorfský Jaroslav

Rosendorfský Jaroslav* 26. 1. 1907 Dubňany

romanista, překladatel z italštiny a portugalštiny

PhDr., CSc., docent katedry romanistiky. Zabýval se italským jazykem a literaturou a španělskou literaturou a dějinami. Autor a spoluautor řady odborných publikací a jazykových slovníků. Sestavil Italsko-český slovník (1956) a Česko-italský slovník (1960), se Stanislavem Lyerem Česko-italskou konverzaci (1960), je autorem knih Na okraj soudobé italské prózy (1942), Náboženský motiv v současném italském písemnictví (1942), Riflessi di Roma nella letteratura ceca dal risorgimento ad oggi (1971), Moderní italská literatura (1870-1970) (1980) a učebnice Úvod do politických a kulturních dějin Itálie. Španělské problematice se věnoval např. v publikacích Úvod do politických a kulturních dějin Španělska (1953), Historia de la literatura española. Desde les orígenes hasta el realismo (1964), Historia de la literatura española desde los orígenes hasta la época presente (1987). Překládal z italštiny a portugalštiny.

Překlady z italštiny

Salinari, Carlo: O moderní italské literatuře (výbor statí, Praha, Československý spisovatel 1964)

Překlady z portugalštiny

Amado, Jorge: Země zlatých plodů (São Jorge dos Ilhéus; R, Praha, Československý spisovatel 1950, + Eva Ruxová; Praha, Československý spisovatel 1951, + Eva Ruxová)