Lyer Stanislav

Lyer Stanislav* 30. 4. 1900 Křivoklát
† 17. 4. 1971 Praha

romanista, překladatel z francouzštiny a italštiny

Maturoval 1918 na klasickém gymnáziu v Praze na Žižkově, 1923 ukončil studium češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do 1927 vyučoval na gymnáziu v Duchcově, v témže roce získal doktorát a o rok později odjel jako lektor češtiny na Carnotovo lyceum v Dijonu. Po pětiletém působení ve Francii pak až do roku 1945, kdy opustil školskou službu, vyučoval na pražských středních školách - na reálce v Praze I, na Francouzském gymnáziu v Dejvicích a na gymnáziu na Vinohradech. V letech 1945-52 pracoval na Ministerstvu informací, roku 1952 přešel jako redaktor do Státního pedagogického nakladatelství a poslední tři léta aktivní činnosti do roku 1960 strávil jako odborný pracovník v Kabinetu pro moderní filologii Československé akademie věd. Publikoval články o francouzském jazyce a o vyučování francouzštiny, je autorem velkého francouzsko-českého slovníku. V překladech z francouzštiny i italštiny se soustřeďoval na texty esejistické a historické.

Překlady z francouzštiny

Montesquieu, Charles Louis de: O duchu zákonů (De l'esprit des lios; LF, Praha, V. Linhart 1947)
Saint-Simon, Calude Henri de: Výbor z díla (LF, Praha, Orbis 1949)
Tillard, Paul: Bojovníci noci (Les Combattants de la Nuit; R, Praha, Mír 1950)
Verne, Jules: Hvětda jihu (L'Etoile du sud; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956)

Překlady z italštiny

Gramsci, Antonio: Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho (Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce; LF, Praha, Svoboda 1966, + Lubomír Sochor)