Heyduk Josef

Heyduk Josef* 30. 3. 1904 Netušil (u Kutné Hory)
† 29. 1. 1994 Praha

spisovatel, překladatel z francouzštiny

Vlastním jménem Josef Hejduk, tvaru příjmení Heyduk užíval jako uměleckého jména od 1928. Po absolvování učitelského ústavu v Kutné Hoře vyučoval od 1923 na obecných (národních) školách na Kolínsku. 1929 pobýval na semestrálním jazykovém kurzu francouzštiny na univerzitě v Nancy ve Francii. S výjimkou let 1944-45, kdy byl nasazen na práci v lomu a v lese, působil od 1929 do odchodu do důchodu 1964 jako učitel na obecných, později na základních školách v Praze. Od 1964 se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Autor psychologicky a lyricky laděných próz (román Strach z lásky, povídky Kristla, 1940, Judita, 1941, Bosorka, 1946, soubor Pokušitel, 1984, výbor Fragmenty, 1989), knih pro mládež (Hoch a džbán, 1934, přepracované 1961, Vincek a Estelka, 1946, přepracované 1987), komorního dramatu Návrat (1959) i pohádkových loutkových her (Jak šel Honza na trh, 1956, Krakonoš, 1959). Román Osamělé nebe (1943) napsal se svou manželkou Růženou Heydukovou (*1917). Do odborného i denního tisku přispíval systematicky literárními kritikami, medailony, glosami a fejetony. Překládal z francouzštiny, do českého prostředí pomáhal uvést novodobou francouzskou literaturu (J. Giraudoux, A. Gide, A. Malraux, P. Claudel, F. Mauriac, Ch. F. Ramuz, M. Proust, L. Bloy). Přes francouzštinu, formou volné parafráze, seznámil českou čtenářskou obec s arabskou moderní lyrikou (Zpívající Arabie).

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Evženie Grandetová (Eugénie Grandet; R, in: Evženie Grandetová / Otec Goriot, Praha, Odeon 1975)
Bertrand, Aloysius: Kašpar noci (Gaspard de la Nuit; BB, Brno, Edice Atlantis 1947)
Bloy, Léon: Chudá žena (La Femme pauvre; R, Praha, Vyšehrad 1970)
Gide, André: Deník penězokazů (Journal des Faux-Monnayeurs; R, in: Penězokazi / Deník penězokazů, Praha, Odeon 1968)
Gide, André: Penězokazi (Les Faux-Monnayeurs; R, in: Penězokazi / Deník penězokazů, Praha, Odeon 1968)
Malraux, André: Lidský úděl (La condition humaine; R, Praha, Odeon 1967)
Mauriac, François: Genitrix (Genitrix; R, in: Příběhy lásky a nenávisti, Praha, Odeon 1972)
Mauriac, François: Klubko zmijí (Le Noeud de vipères; R, in: Příběhy lásky a nenávisti, Praha, Odeon 1972)
Mauriac, François: Mládenec ze starých časů (Un adolescent d'autrefois; R, Praha, Odeon 1976)
Mauriac, François: Polibek malomocnému (Le Baiser au lépreux; R, in: Příběhy lásky a nenávisti, Praha, Odeon 1972)
Mauriac, François: Pustina lásky (Le Désert de l'amour; R, in: Příběhy lásky a nenávisti, Praha, Odeon 1972)
Mauriac, François: Tereza Desqueyrouxová (Thérèse Desqueyroux; R, in: Příběhy lásky a nenávisti, Praha, Odeon 1972)
Proust, Marcel: Swannova láska (Un amour de Swann; R, Praha, SNKLU 1964)
Ramuz, Charles-Ferdinand: Kdyby se slunce nevrátilo (Si le soleil ne revenait pas; R, in: Příběhy z hor, Praha, Odeon 1989)
Ramuz, Charles-Ferdinand: Pronásledovaný Jan Lukáš (Jean-Luc persécuté; R, Praha, in: Příběhy z hor, Odeon 1989)
Ramuz, Charles-Ferdinand: Vláda zlého ducha (Le règne de l'esprit malin; R, in: Příběhy z hor, Praha, Odeon 1989)
Villiers de l'Isle-Adam: Noc pod gilotinou (Nouveaux contes cruels; VP, Brno, Jota 1994)

Překlady z italštiny

Malaparte, Curzio: Kaput (Kaputt; R, 3. vydání, Praha, Naše vojsko 1969, jako Karel Jangl)