Eisner Pavel

Eisner Pavel* 16. 1. 1889 Praha
† 8. 7. 1958 Praha

literární vědec, kritik, publicista a básník, překladatel z němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, angličtiny, ruštiny, srbocharvátštiny, maďarštiny, norštiny a orientálních jazyků (za jazykové spolupráce)

Původním jménem Paul Eisner. 1906 maturoval na české reálce, 1910 složil doplňovací maturitu na gymnáziu. 1911-16 studoval na pražské německé univerzitě germanistisku, slavistiku a romanistiku; titul PhDr. získal 1918 prací Lessing, Goethe und Schiller in tschechischen Übersetzungen. Od 1916 do předčasného penzionování 1939 (z rasových důvodů) byl zaměstnancem České obchodní a živnostenské komory (mj. jako vedoucí překladatelského oddělení). Současně byl 1938 externím redaktorem deníku Prager Presse. 1945-48 pracoval jako nakladatelský redaktor. Psal česky i německy. Největší část díla tvoří eseje a studie literárněhistorické (Milenky. Německý básník a česká žena, 1930, Na skále. Dvanáct zastavení máchovských, 1945) a jazykovědné (Bohyně čeká, 1945, Chrám i tvrz, 1946, Čeština poklepem i poslechem, 1948). Těžištěm Eisnerovy bohaté překladatelské činnosti byla německá literatura od konce 18. století do současnosti; seznámil české čtenáře s dílem hlavních představitelů pražské německé literatury (Franze Kafky, Maxe Broda, Egona Erwina Kische, Franze Werfla). Kromě toho překládal z francouzštiny, španělštiny, italštiny, angličtiny, ruštiny, srbocharvátštiny, maďarštiny, islandštiny i orientálních jazyků. Jako bilingvní spisovatel se rovněž věnoval překladům z češtiny do němčiny, zejména převodům poezie Jaroslava Vrchlického, Antonína Sovy, Otokara Březiny (všichni v Tschechische Anthologie, 1917), Františka Halase (Staré ženy - Die alten Frauen, 1936), dílu Jaroslava Durycha (Bloudění - Friedland, 1933). Do němčiny rovněž překládal lidové písně (Slowakische Volkslieder, 1920, Volkslieder der Slawen, 1926), z němčiny operní libreta (Bludný Holanďan R. Wagnera, Fidelio L. van Beethovena, Kouzelná flétna W. A. Mozarta) a z obou jazyků odborná díla z hudební oblasti. Část překladatelského díla spadá do doby před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Longfellow, Henry Wadsworth: Píseň o Hiawathovi (The song of Hiawatha; B, Praha, Svobodné slovo-Melantrich 1957)
Ross, Leonard Q.: Pan Kaplan má třídu rád (The Education of Hyman Kaplan; PP, Praha, Jaroslav Podroužek 1946; Praha, Práce 1970; Zürich, Konfrontace 1979)
Whitman, Walt: Demokracie, ženo má! (VB [ze Stébel trávy], Praha, Jaroslav Podroužek 1945)

Překlady z francouzštiny

Adam de la Halle: Hra pod loubím (Le Jeu de la Feuillée; D, in: Hra pod loubím / Robin a Marion, Praha, SNKLHU 1956)
Adam de la Halle: Robin a Marion (Le Jeu de Robin et Marion; D, in: Hra pod loubím / Robin a Marion, Praha, SNKLHU 1956)
Coster, Charles de: Thyl Ulenspiegel (La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; Praha, Albatros 1971)
Paní z Vergi (La Chastelaine de Vergi; P ve verších, Praha, SNKLHU 1959)
Smích staré Francie. Výbor ze starofrancouzských povídek veršem (VP, Praha, Družstevní práce 1948; Praha, Odeon 1975)
Villon, François: Básně (VB, Praha, Aventinum 1946)

Překlady z italštiny

Michelangelo Buonarroti: Požár smyslů (VB a výbor z korespondence, Praha, Československý spisovatel 1977)
Petrarca, Francesco: Vzývání. Výbor z lyriky (Le Rime del Petrarca comentate; VB Praha, Jaroslav Podroužek 1944, jako Emil Janovský; Praha, Jaroslav Podroužek 1945)

Překlady z maďarštiny

Fazekas, Mihály: Zbojník Matyi (Ludas Matyi; R, Praha, Mladá fronta 1954, + Jan Lichtenstein [jazyková spolupráce])
Petőfi, Sándor: Blázen Ištók (Összes költeményei [Bolond Istók]; B, Praha, Melantrich 1952, + Bohumil Müller [jazyková spolupráce], Dagmar Eisnerová)

Překlady z němčiny

Beethoven, Ludwig van: Dopisy, myšlenky, vzpomínky (výbor, Olomouc, Votobia 1996)
Fuchs, Rudolf: Vzkaz (výbor, Praha, Československý spisovatel 1950, + další překladatelé)
Fürnberg, Louis: Amadé a Casanova (Mozartovská novela) (Mozart-Novelle; N, Praha, Družstevní práce 1950)
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Vojna. Trilogie z třicetileté války (Die Simplicianischen Schriften; LF, Praha, Melantrich 1953)
Hauptmann, Gerhart: Bobří kožich. Zlodějská komedie ve čtyřech dějstvích (Der Biberpelz; D, Praha, Orbis 1953)
Heine, Heinrich: Výbor z díla 1, 2 (Heinrich Heines Sämtliche Werke; výbor [2 svazky], Praha, Svoboda 1951)
Heine, Heinrich: Výbor z díla (Heinrich Heines Sämtliche Werke; výbor, Praha, Melantrich 1951)
Kafka, Franz: Proces (Der Prozess; R, Praha, Československý spisovatel 1958; Praha, SNKLU 1965; Polička, Argo 1992; Praha, Argo 1995, + Dagmar Eisnerová)
Kafka, Franz: Zámek (Das Schloss; R, Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes 1935)
Kleist, Heinrich von: Rozbitý džbán (Der zerbrochene Krug; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1952; Praha, Orbis 1954)
Mann, Heinrich: Zrání krále JindÍicha IV. (Die Vollendung des Königs Henri Quatre; R, Praha, Družstevní práce 1951)
Mann, Thomas: Buddenbrookovi. Úpadek jedné rodiny (Buddenbrooks. Verfall einer Familie; R, Praha, Melantrich 1950; Praha, Melantrich 1951; Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1956; Praha, Odeon 1971)
Mann, Thomas: Doktor Faustus. Život skladatele Adriana Leverkühna, vyprávěný jeho přítelem (Doktor Faustus - Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde; R, Praha, Melantrich 1948; Praha, SNKLU 1961)
Mann, Thomas: Josef Živitel (Joseph der Ernährer; R, in: Josef a bratří jeho, Praha, Melantrich 1951; Praha, SNKLHU 1959)
Mann, Thomas: Lota ve Výmaru (Lotte in Weimar; R, Praha, Melantrich 1949)
Mann, Thomas: Smrt v Benátkách (Der Tod in Venedig; N, Praha, Odeon 1973)
Mann, Thomas: Novely a povídky (VN, VP [2 svazky], Praha, Naše vojsko 1959)
Mann, Thomas: Zpově hochštaplera Felixe Krulla (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Der Memoiren erster Teil; R, Praha, Mladá fronta 1958, + Dagramr Eisnerová; Praha, SNKLU 1964, + Dagmar Eisnerová)
Mommsen, Theodor: Diktátoři (výbor z Römische Geschichte, LF, Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1937; Praha, Máj 1941; Olomouc, Votobia 1996)
Pokusy Ignaze Máchy (BB, Praha, Československý spisovatel 1956)
Schiller, Friedrich: Úklady a láska (Kabale und Liebe [z Horenausgabe von Schillers Sämtlichen Werken]; D, Praha, Orbis 1959, + Dagmar Eisnerová)
Sommer, Ernst: Templáři (Die Templer; R, 1936; Praha, Mht 1994)
Storm, Theodor: Pavel loutkáÍ (Pole Poppenspäler, Theodor Storm, Sämtliche Werke; P, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)
Wagner, Richard: Bludný Holanïan (Der fliegende Hollander; operní libreto, Praha, SNKLHU 1959, + Jaroslav Vogel)
Werfel, Franz: Čtyřicet dnů. Tragedie malého národa (Die vierzig Tage des Musa Dagh; R, Praha, Fr. Borový 1934; Praha, Vyšehrad 1950; Praha, Odeon 1972)
Werfel, Franz: Sourozenci neapolští (Die Geschwister von Neapel; R, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1934)
Werfel, Franz: Verdi. Román opery (Verdi, Roman der Oper; R, Praha, Aventinum, nakladatelství Dr. Ot. Štorcha-Mariena 1949)

Překlady z norštiny

Gudmundsson, Kristmann: Svatá skála (Det hellige fjell; R, Praha, Ferdinand Holas 1946, + Jiřina Vrtišová)

Překlady z perštiny

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf: Chvály (VB, Praha, Melantrich 1953, + Jan Rypka [jazyková spolupráce])

Překlady z ruštiny

Turgeněv, Ivan Sergejevič: Šlechtické hnízdo (Dvorjanskoje gnezdo; R, Praha, Rudolf Kmoch 1946, [překladatel neuveden, doslov napsal Pavel Eisner])

Překlady ze srbocharvátštiny

Lovrić, Božo: Kuzmaničova loď (Crni brod; R, Praha, Kvádr 1946)

Překlady ze španělštiny

Cervantes y Saavedra, Miguel de: Cikánečka. Poučné novely (Novelas ejemplares; NN, Praha, Jaroslav Podroužek 1944, jako Emil Janovský; Praha, Svoboda 1950)
Cervantes y Saavedra, Miguel de: Tři Příkladné novely (VN [Růžek a střihavka / Žárlivý Estremadurec / Španělka ze země anglické], Praha, Slovart 1998, + Josef Forbelský, Zdeněk Šmíd)

Překlady z tibetštiny

Lu Dub /Klu-Sgrub/: Strom moudrosti. Mudrosloví tibetského lidu (Šerab Dongbu [Šes-rab sdon-bu]; BB, Praha, Melantrich 1952, + Pavel Poucha [jazyková spolupráce])
Nágárdžuna: Strom moudrosti. Prameny staroindického myšlení (Šerab Dongbu; BB, Praha, Garamond 2000, + Pavel Poucha [jazyková spolupráce])