Obstová Zora

Obstová Zora


* 9. 4. 1972 Praha

překladatelka z italštiny a francouzštiny

Za svobodna Jandová. Po maturitě (r. 1990) na malostranském Gymnáziu Jana Nerudy studovala v letech 1990-1997 na FFUK obor překladatelství-tlumočnictví (francouzština) a románská filologie (italština), v letech 1998–2005 pokračovala tamtéž v doktorském studiu (obor románské literatury, Ph.D.). Po studiu se jako OSVČ věnovala překladům beletrie i odborné literatury, zejména z francouzštiny a italštiny, filmů a dokumentů pro ČT, tlumočení a redakční práci. Od r. 2013 působí jako odborný asistent na Ústavu románských studií FFUK a zabývá se italskou lingvistikou. Je autorkou monografií Jaroslav Vrchlický a italská poezie jeho doby (Istituto italiano di cultura 1998) a Ženská próza v italské moderní literatuře (Karolinum 2008) a spoluautorkou hesel pro Slovník italských spisovatelů (Libri 2004). Je spřízněna (prastrýcové) s bohemistou Jiřím Hallerem a spisovatelem, básníkem a překladatelem Miroslavem Hallerem.

Překlady z italštiny

Eco, Umberto: Hledání dokonalého jazyka (La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea; Praha, Lidové noviny 2001)
Montanari, Massimo: Hlad a hojnost (La fame e l’abbondanza; Praha, Lidové noviny 2003)
Caporali, Renato: Co mají společné? (Conoscere gli animali; Bratislava, Mladé letá 2004)
Eco, Umberto: Dějiny krásy (Storia della Bellezza; Praha, Argo 2005; část)
Eco, Umberto: Dějiny ošklivosti (Storia della Bruttezza; Praha, Argo 2007; část)
Eco, Umberto: Poznámky na krabičkách od sirek (La Bustina di Minerva; Praha, Argo 2008)
Collodi, Carlo: Pinocchiova dobrodružství (Pinocchio; Praha, XYZ 2008)
Bakchus nad soutokem Vltavy a Labe (barokní poezie; Regionální muzeum Mělník 2008; část)
Cosentino /Cosentinová/, Annalisa: Vědecký realismus a literatura (Realismo scientifico e letteratura; Praha, FFUK 2011)
Eco, Umberto: Od stromu k labyrintu (Dall’albero al labirinto; Praha, Argo 2012; část)
Ginzburg, Carlo: Mocenské vztahy (Rapporti di forza. Storia, retorica, prova; Praha, Karolinum 2013)
Eco, Umberto: Vytváření nepřítele (Costruire il nemico e altri scritti occasionali; Praha, Argo 2013; část)
Eco, Umberto: Otevřené dílo (Opera aperta; Praha, Argo 2015)

Překlady z francouzštiny

Vidal-Naquet, Pierre a kol.: Dějiny lidstva (Histoire de l’humanité; Praha, Argo e Mladá fronta 1999; část)
Mourad /Mouradová/, Kénizé: Badalpurská zahrada (Le jardin de Badalpour; Praha, Mladá fronta 2001)
Ancion, Nicolas: Čtvrté patro (Quatrieme étage; Praha, Mladá fronta 2002)
Duby, Georges: Věk katedrál (Le Temps des cathédrales; Praha, Argo 2002)
Schmitt, Eric-Emmanuel: Evangelium podle Piláta /část/ (L’Evangile selon Pilate; Praha, Garamond 2005)
Claudel, Philippe: Šedé duše (Les Ames grises; Praha, Paseka 2010)
Claudel, Philippe: Vnučka pana Linha (La petite fille de Monsieur Linh; Praha, Paseka 2012)

poslední aktualizace: 5.10.2015