Halas František X.

Halas František X.* 18. 10. 1937 Praha

historik, překladatel z francouzštiny a italštiny

Syn básníka Františka Halase (1901-1949). Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1970 získal titul PhDr. Od 1960 působil v Muzeu J. A. Komenského, v letech 1969-90 byl odborným pracovníkem, později vedoucím kabinetu pro dějiny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (tj. Masarykovy univerzity) v Brně. Od roku 1990 je ve službách Ministerstva zahraničí České republiky, působí jako velvyslanec České republiky ve Vatikánu. Publikoval odborné studie o J. E. Purkyňovi, o papežském státu, o českých novověkých dějinách. Podílí se na edici Díla Františka Halase. Překládá vesměs ve spolupráci se svou manželkou Dagmar Halasovou (*1938), z francouzštiny zejména francouzské prozaiky 19. a 20. století, z italštiny díla s výtvarným zaměřením.

Překlady z francouzštiny

Barbey d'Aurevilly: Rytíř Des Touches (Le Chevalier des Touches; R, Praha, Vyšehrad 1974, + Dagmar Halasová)
Green, Julien: Mont-Cinère (Mont-Cinère; R, Praha, Odeon 1988, + Dagmar Halasová)
Green, Julien: Varuna (Varouna; R, Praha, Vyšehrad 1970, + Dagmar Halasová)
Pagnol, Marcel: Živá voda (L'eau des collines; R, Praha, Odeon 1981, + Dagmar Halasová)

Překlady z italštiny

Arpino, Giovanni - Lecaldano, Paolo: Rembrandt (L'opera completa di Rembrandt; monografie, Praha, Odeon 1981, + Dagmar Halasová)
Artieri, Giovanni - Vallier, Dora: Henri Rousseau (L'opera completa di Henri Rousseau il Doganiere; monografie, Praha, Odeon 1980, + Dagmar Halasová)