Vinšová Kateřina

Vinšová Kateřina* 16. 12. 1948 Praha

překladatelka z francouzštiny a italštiny

Maturovala 1967 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze, 1968-73 studovala obor francouzština - němčina na Univerzitě 17. listopadu v Praze; 1984 získala titul PhDr. na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 1973-87 byla překladatelkou a tlumočnicí ve svobodném povolání, 1987-91 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Práce, od 1991 je opět překladatelkou ve svobodném povolání. Překládá francouzskou a italskou beletrii, především současnou prozaickou a esejistickou tvorbu. Dále přeložila řadu hraných filmů pro dabing České televize a řadu Asterix.

Překlady z francouzštiny

Alfroy, Jean-Marie: Učitel je nahý (Le professeur est nu; R, Praha, Odeon 1990)
Aron, Raymond: Historie XX. století (Une historire du XX
e siècle; VE, Praha, Academia 1999, + Helena Beguivinová, Věra Dvořáková)
Camus, Albert: První člověk (Le premier homme; R, Praha, Mladá fronta 1995)
Dějiny Evropy (L'histoire de l'Europe; Praha, Argo 1995, + kolektiv překladatelů)
Durant, Philippe: Belmondo (Belmondo; životopis, Praha, Český spisovatel 1994)
Chraïbi, Dris: Případ v Atlasu (Une enquête au pays; R, Praha, Mladá fronta 1988)
Leiris, Michel: Věk dospělosti (L'Âge d'homme; R, Praha, TORST 1994)
Merle, Robert: Ples u vévodkyně (La volte des vertugadins; R, Praha, Odeon 1996)
Nerval, Gérard de: Příběh chalífy al-Hákima (Histoire du calif Hakem; N z Cesty do Orientu, Praha, Volvox Globator 1996)
Perec, Georges: Život návod k použití (La vie mode d'emploi; R, Praha, Mladá fronta 1998)

Překlady z italštiny

Bonaviri, Giuseppe: Nezměrný čas (L'enorme tempo; R, in: Nezměrný čas, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Buzzati, Dino: Tíživé noci (VP, Praha, Práce 1989)
Cardella, Lara: Chtěla jsem nosit kalhoty (Volevo i pantaloni; R, Praha, Talpress 1993)
Dickens, Charles - Fruttero, Carlo - Lucentini, Franco: Pravda o případu D. (La verità sul caso D.; R, Praha, Knižní klub 1998)
Familiari, Rocco: Prezident (Il presidente; D, Praha, Dilia 1992)
Magris, Claudio: Dunaj (Danubio; R, Praha, Odeon 1992, + Bohumír Klípa)
Procacci, Giuliano: Dějiny Itálie (Storia degli italiani; monografie, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997, + Drahoslava Janderová, Bohumír Klípa)
Tamaro /Tamarová/, Susanna: Běž, kam tě srdce povede (Va dove ti porta il cuore; R, Praha, Mladá fronta 1995)
Tamaro /Tamarová/, Susanna: Udatný Michele a kamarádka lednička (Cuore di Ciccia; R pro děti, Praha, Albatros 1999)
Vassalli, Sebastiano: Zlato světa (L´oro del mondo; R, Praha, Odeon 1996)