Zvěřina Josef

Zvěřina Josef* 3. 5. 1913 Střítěž (u Třebíče)
† 18. 8. 1990 Nettuno (Itálie)

estetik, historik a teoretik umění, teolog, překladatel z italštiny

Absolvoval klasické gymnázium v Praze, 1932-38 studoval filozofii a teologii na Ateneu Lateránském v Římě. 1938-42 pracoval v Čechách v duchovní správě, 1945-50 působil jako asistent na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. 1947-48 se věnoval studiu dějin umění v Paříži. 1950 byl na Univerzitě Karlově promován na doktora teologie. Vojenskou službu vykonával v pracovních táborech, 1952 byl neoprávněně odsouzen k 22 letům vězení. Po propuštění (1965) se živil v různých příležitostných zaměstnáních (topič, prodavač, dělník, hlídač). 1969-70 se nakrátko jako pedagog vrátil na vysokou školu, byl asistentem a docentem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. 1970-75 působil jako farář v Praskolesích na Berounsku, 1975 byl penzionován. Překládal z italštiny duchovní literaturu.

Překlady z italštiny

Ricciotti, Giuseppe: Život Ježíše Krista (Vita di Gesu Cristo; odborná publikace a Kulač Jaroslav. Praha, Vyšehrad 1947, + Jaroslav Kulač)