Bejblík Alois

Bejblík Alois* 2. 1. 1926 Praha
† 23. 6. 1990 Praha

literární historik, překladatel z angličtiny, francouzštiny, italštiny

Po maturitě (1945) na gymnáziu v Praze studoval 1945-50 anglistiku, bohemistiku a srovnávácí literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr. Krátce působil jako středoškolský pedagog na gymnáziu v České Lípě, několik let byl zaměstnán ve Státním ústavu důchodového zabezpečení, 1960 byl zástupcem Československa v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě. Absolvoval roční stipendijní pobyt v Cambridgi. Od 1970 se věnoval především literární činnosti. Od 1983 působil jako pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde se 1990 významnou měrou podílel na nové koncepci školy. 1987 se stal dramaturgem Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Zemřel na následky autonehody. V literárněvědné práci se zaměřil hlavně na středověkou a renesanční literaturu. Na hranici mezi vědou a literaturou faktu stojí knižní studie Shakespearův svět (1979), Život a smrt renesančního kavalíra (1988), Shakespeare a dobrá královna Anna (1989). Byl také spoluautorem a hlavním redaktorem třísvazkového reprezentativního díla Alžbětinské divadlo I-III (1978-85). Napsal řadu doslovů k překladům z anglosaské literatury. V překladatelské činnosti se soustředil na pozdně středověkou a renesanční anglickou literaturu, především na drama a z něj pak zejména na tvorbu W. Shakespeara. Kromě toho překládal i moderní anglosaské drama i poezii.

Překlady z angličtiny

Bacon, Francis: Eseje čili Rady mravní (Essays; EE, Praha, Odeon 1985)
Bacon, Francis: Nová Atlantida; Eseje (New Atlantis; Essays; EE, Praha, Mladá fronta 1980)
Brewer, Derek: Chaucer a jeho svět (Chaucer and His World; LF, Praha, Odeon 1988, + František Vrba [verše])
Brook, Peter: Prázdný prostor (The Empty Space; EE, Praha, Panorama 1988)
Hecht, Ben - MacArthur, Charles: První stránka (The Front Page; D, Praha, Praha, Dilia 1978, + Jaromír Pleskot; premiéra Praha, Národní divadlo 1977, + Jaromír Pleskot)
Moryson, Fynes - Taylor, John: Cesta do Čech (výbor z cestopisů, Praha, Mladá fronta 1977)
Osborne, John: Ohlédni se v hněvu (Look BD, premiéra 1980, Praha, Dilia 1981, + Jaromír Pleskot)
Poe, Edgar Allan: Havran (The Raven; B, in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1985; in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1990)
Shakespeare, William: Bouře (The Tempest; D, Praha, Dilia 1966, + Miloš Vávra; Praha, Dilia 1987)
Shakespeare, William: Komedie 1 (DD, Praha, Odeon 1988, + další překladatelé)
Shakespeare, William: Komedie masopustu čili at si to každý přebere jak chce (Večer tříkrálový) (Twelfth Night; D, Praha, Dilia 1978)
Shakespeare, William: Oko za oko (Measure for Measure; D, Praha, Dilia 1987)
Shakespeare, William: Othello (The Tragedy of Othello, the Moor of Venice; D, Praha, Dilia 1988)
Shakespeare, William: Pět her (Richard III. / Sen svatojánské noci / Večer tříkrálový čili At si to každý přebere jak chce / Hamlet, dánský princ / Král Lear (VD, Praha, Odeon 1980, + Břetislav Hodek, Milan Lukeš)
Shakespeare, William: Sen svatojánské noci (A Midsummer Nights Dream; D, Praha, Dilia 1977)
Sidney, Philip: Astrofel a Stella (Astrophil and Stella; BB, Praha, Odeon 1987, + Gustav Francl)
Wilson, Derek: Pirátova plavba kolem světa (The World Encompassed ; populárně-naučná publikace, Praha, Mladá fronta 1986)
Webster, John: Vévodkyně z Amalfi (The Duchess of Amalfi; D, Praha, Dilia, 1984)

Překlady z italštiny

Bontempelli, Massimo: Naše Dea (Nostra Dea; D, Praha, Dilia 1984)
Překlady z francouzštiny

Froissart, Jean: Kronika stoleté války (in: Chroniques; LF, Praha, Mladá fronta 1977)