Čermák Josef

Čermák Josef* 18. 5. 1928 Roztoky u Jilemnice
† 14. 1. 2020

literární historik, překladatel z němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovnávací dějiny literatur, které zakončil 1952 doktorátem filozofie. O téhož roku působil téměř čtyři desetiletí, do 1990, v nakladatelství Odeon (do 1965 Státní nakladatelství krásné literatury a umění) jako redaktor, vedoucí redaktor, šéfredaktor a hlavní lektor. 1956-69 zároveň externě přednášel dějiny světových literatur na Pedagogické, později na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1968-69 na katedře srovnávacích dějin literatury vedené Václavem Černým. 1990-91 působil jako šéfredaktor v nakladatelství Zahraniční literatura, 1991-92 v téže funkci v nakladatelství Aventinum, 1992-97 nejprve jako šéfredaktor, pak jako ředitel nakladatelství Grafoprint Neubert. Od 1997 vedl autorský tým desetisvazkové encyklopedie Universum v nakladatelství Euromedia. Je jedním ze zakládajících členů Společnosti Franze Kafky a dlouholetým členem jejího výboru. Jako historik literatury se zejména v posledním letech specializuje na pražskou německou literaturu (F. Kafka, F. Werfel, M. Brod), její recepci v české kultuře a na česko-německé literární vztahy. Je autorem knihy Kafka und Prag, vydané 1971 paralelně německy ve Stuttgartu a pod názvem Kafka and Prague anglicky v New Yorku z politických důvodů pod pseudonymem Johann Bauer. Je vydavatelem (s Martinem Svatošem) v Praze nalezených Kafkových Dopisů rodičům z let 1922/1924 (česky a německy 1990 v Praze, později německy (ve Frankfurtu), francouzsky, holandsky, španělsky, švédsky, italsky, finsky a japonsky). S Aloysem Skoumalem a Bohuslavem Ilkem je spolupořadatelem a editorem sborníku translatologických studií Překlad literárního díla (1969) a pořadatelem a editorem literárněvědného odkazu Vojtěcha Jiráta Portréty a studie (1978) a Otokara Fischera (2 svazky, v rukopise). Je autorem několika desítek studií o autorech německé, rakouské, francouzské, španělské, italské a anglo-americké literatury. Připravil, komentoval a zčásti přeložil obsáhlý dvousvazkový výbor z Prospera Mérimée (1954, 1960). Proslovil řadu přednášek, zejména o Kafkovi, pražské německé literatuře a česko-německých vztazích, v Německu, Rakousku, ve Francii, Španělsku, Holandsku, Norsku. Je autorem libreta putovní výstavy Ministerstva zahraničních věcí (1994-98) Franz Kafka žil v Praze a CD-ROM s týmž názvem (v české, německé a anglické verzi, 1999). Přeložil přes 30 knih beletrie, literární vědy, estetiky a historie. Syn Jan Čermák (*1962) překládá z angličtiny a finštiny.

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Třicetiletá (La femme de trente ans; N, Praha, Melantrich 1982; in: Novely, Praha, Odeon 1982)
Barthes, Roland: Kritika a pravda (Critique et vérité; literárně teoretické dílo, Praha Dauphin 1997, + Josef Dubský, Julie Štěpánková)
Barthes, Roland: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie (Le degré zéro de l'écriture. Eléments de sémiologie; E, Praha, Československý spisovatel 1967, + Josef Dubský)
Feydeau, Georges: Ťululum (Le dindon; D, Praha, Dilia 1963)
Gallo, Max: Zátoka andělů (La Baie des anges; R, Praha, Odeon 1979)
Le Goff, Jacques: Kultura středověké Evropy (La Civilisation de l'Occident médiéval; odborné historické dílo, Praha, Odeon 1991)
Mérimée, Prosper: Carmen (Carmen; N, in: Carmen / Colomba, Praha, Odeon 1975)
Mérimée, Prosper: Colomba (Colomba; N, in: Tamango, Praha, Vyšehrad 1951; in: Carmen / Colomba, Praha, Odeon 1975)
Mérimée, Prosper: Jacquerie a jiné vybrané prózy (výbor z díla, Praha, SNKLHU 1960, + Václav Cibula, Vlasta Charvátová, Jaroslav Poch, Růžena Pochová, Jaroslav Zaorálek)
Mérimée, Prosper: Kronika vlády Karla IX. (Chronique du règne de Charles IX; R, Praha, Práce 1952, [Josef Čermák = Václav Černý]; in: Kronika vlády Karla IX. a vybrané novely, Praha, SNKLHU 1959, [Josef Čermák = Václav Černý]; Praha, Práce 1977 [Josef Čermák = Václav Černý])
Roy, Jules: Hřmění osudu (Le tonnerre et les anges; R, Praha, Naše vojsko 1985)
Sartre, Jean-Paul: Zeď (Le mur; PP, Praha, SNKLU 1965, + Eva Musilová; Praha, Odeon 1992, + Eva Musilová)

Překlady z italštiny

Velitti, Sergio: Pablův příběh (La storia di Pablo; D, Praha, Dilia 1964)

Překlady z němčiny

Bachmann /Bachmannová/, Ingeborg: Třicátý rok (Das dreissigste Jahr; VP, Praha, Mladá fronta 1964; rozšířené vydání Praha, Academia 2000, + Hana Žantovská)
Borchert, Wolfgang: Signály svědomí (VP [z Das Gesamtwerk], Praha, Vyšehrad 1959, + Bohumila Grögerová)
Borchert, Wolfgang: Smutný studený svět (VP [z Das Gesamtwerk], Praha, Odeon 1976, + Bohumila Grögerová, Josef Hiršal)
Borchert, Wolfgang: Venku přede dveřmi (VP [z Das Gesamtwerk], Praha, Naše vojsko 1965, + Bohumila Grögerová, Josef Hiršal)
Borchert, Wolfgang: Venku přede dveřmi (Draussen vor der Tür; D, Světová literatura 4/1958)
Brod, Max: Franz Kafka. Životopis (Franz Kafka, Eine Biographie; monografie, Praha, Mladá fronta 1965, + Vladimír Kafka; revidované vydání Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2001, + Vladimír Kafka)
Brod Max Kafka, Franz: Zámek (Das Schloss; D, Praha, Dilia 1965, + Vladmír Kafka)
Eisenreich, Herbert: Pradědeček (Der Urgrosswater; P, Praha, Vyšehrad 1966)
Gregor, Manfred: Most (Die Brücke; R, Praha, Mladá fronta 1962; Praha, Mladá fronta 1974)
Huch /Huchová/, Ricarda: Garibaldi (Garibaldi; R, Praha, Melantrich 1962)
Jungk, Robert: Paprsky z popela (Strahlen aus der Asche; LF, Praha, Mladá fronta 1964)
Kafka, Franz: Deníky I, 19091912 (Tagebücher; deník, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Kafka, Franz: Nerovné měření sil. Výbor z dopisů Felice (výbor z korespondence, Světová literatura 4/1968)
Kafka, Franz: Nezvěstný (Der Verschollene; R, Praha, Melantrich 1990)
Kafka, Franz: Proces (Der Prozess; R, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Utitz, Emil: Dějiny estetiky (Geschichte der Ästhetik; odborná literatura, Praha, Nakladatelství výtvarných umělců 1967)
Wagenbach, Klaus: Franz Kafka (Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten; monografie, Praha, Mladá fronta 1967, + Vladimír Kafka; Praha, Mladá fronta 1993, + Vladimír Kafka)

Překlady ze španělštiny

Casona, Alejandro: Sebevraždy na jaře zakázány (Prohibido suicidarse en primavera; D, Praha, Dilia 1963)