Mach Josef

Mach Josef* 5. 2. 1883 Loučeň (u Nymburka)
† 8. 11. 1951 Praha

diplomat, spisovatel, překladatel z angličtiny a italštiny

Podepisoval se J. S. Mach. Od roku 1902 studoval na univerzitě v Praze (češtinu a němčinu), pak v Innsbrucku a opět v Praze, studia však nedokončil; 1909-10 spolupracoval s kabaretem Červená sedma. Roku 1912 odejel do Spojených států amerických, žil v Chicagu (do 1919), v New Yorku, ve Washingtonu (od 1920); učil na českých školách, pracoval jako úředník, byl redaktorem a ilustrátorem českých novin v Chicagu a New Yorku, po vzniku Československa byl ve Washingtonu ředitelem tiskové služby československého vyslanectví. Od 1922 působil na československém vyslanectví v Itálii (Řím), 1927 se vrátil do vlasti a pracoval na ministerstvu zahraničí v Praze. Autor básnických sbírek (Na obou polokoulích, Chicago 1918, Americké verše z doby válečné, 1924), básnických parodií (Jaro v české poezii, 1937) a próz (Života běh, 1933). Překládal z angličtiny, němčiny a italštiny. Těžiště jeho překladatelské činnosti spočívalo v překladech ze soudobé americké humoristické prózy (díla OHenryho a R. Bradforda) a časově spadá především do 30. a 40. let 20. století. Z italštiny přeložil spolu s A. Felixem jedno z nejvýznamnějších děl období renesance, Celliniho Vlastní životopis.

Překlady z angličtiny

Bradford, Roark: Starej zákon a proroci (Ol' King David an' the Philistine Boys; PP, Praha, Alois Srdce 1947; in: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci, Praha, Československý spisovatel 1957; in: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci, Praha, Odeon 1968; in: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci, Praha, Odeon 1986; in: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci, Praha, Artur 1993)
Twain, Mark: Yankee na dvoře krále Artuše (A Connecticut Yankee in King Arthurs Court; R, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1947)

Překlady z italštiny

Cellini, Benvenuto: Vlastní životopis (La Vita scritta da lui medesimo; LF [paměti], 1930; Praha, SNKLHU 1960, + Adolf Felix)