Uhlíř Vladimír

Uhlíř Vladimír* 3. 5. 1927 Hradec Králové

vysokoškolský pedagog, překladatel z italštiny, francouzštiny a španělštiny

Po maturitě (1947) na Klasickém gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a po stáži ve Švýcarsku (1947-52) studoval v letech 1952-56 obor francouzština - italština - románská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). Od roku 1957 do odchodu do důchodu 2000 působil na Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 1990 jako docent), nadále spolupracuje s katedrou francouzštiny Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se starými formami a vývojem románských jazyků; je autorem řady studií o vývoji a typologii románských jazyků, publikovaných v odborných periodikách. Je rovněž spoluautorem učebnic francouzštiny (Français commercial, Lettre d'affaires, Francouzština pro jedenáctý postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, vše s Olgou Velíškovou). Z češtiny překládá do francouzštiny a němčiny. Do češtiny překládá z francouzštiny, italštiny, španělštiny, dále z němčiny a ruštiny; spolupracuje s filmovým a televizním dabingem.

Překlady z francouzštiny

Jacob, François: Hra s možnostmi esej o různosti života (Le jeu des possibles; E, Praha, Karolinum 1999)

Překlady z italštiny

Arpino, Giovanni: Mladá jeptiška (La suora giovane; R, Praha, SNKLU 1963)
Ceccherini, Silvano: Převoz (La traduzione; R, Praha, SNKLU 1965)
Gadda, Carlo Emilio: První flotila v noci (La prima flotta di notte; N, in: Deset italských novel, Praha, Československý spisovatel 1970)
Saviane, Sergio: Záhady v Alleghe (I misteri di Alleghe; R, Praha, Odeon 1967)
Velké civilizace. Objevování minulosti (Grandi civiltà; LF, Praha, Quintet 1993)

Překlady z španělštiny

Onetti, Juan Carlos: Bezejmenný hrob a jiné příběhy (VP [Tan triste como ella y otros cuentos / Para una tumba sin nombre], Praha, Mladá fronta 1987, + Hedvika Vydrová)