Bahník Václav

Bahník Václav


* 13. 4. 1918 Hrdlořezy (u Mladé Boleslavi)
† 3. 3. 2003

překladatel z latiny, starověké řečtiny a z italštiny

Po maturitě (1936) na gymnáziu v Mladé Boleslavi začal 1936 studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studia dokončil 1946. Tři desetiletí (1946-75) pak působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Liberci. Kromě své pedagogické práce na škole se intenzivně věnoval dalším vzdělávacím a kulturním aktivitám, pořádal přednášky, literární večery a podobně. Překládá prózu i verše z klasické i středověké latiny, ze starověké řečtiny, z italštiny a němčiny. Dcera Alena Bahníková (*1948) překládá z italštiny.

Překlady z italštiny

Bacchelli, Riccardo: Pláč syna Lávišova (Il pianto del figlio di Lais; R, Praha, Vyšehrad 1987)
Casini, Claudio: Amadeus: život Mozartův (Amadeus; LF, Praha, Academia 1995)
Deledda /Deleddová/, Grazia: Holubice a jestřábi (Colombi e sparvieri; R, Praha, Vyšehrad 1991)
Guttuso, Renato: O malířích (Mestiere di pittore. Scritti sull'arte e la società; EE, Praha, Odeon 1984, + Alena Bahníková)
Lollis, Cesare de: Život Kryštofa Kolumba (I viaggi dopo la scoperta; LF, Praha, Melantrich 1992)
Pirandello, Luigi: Svatební noc (VP, Praha, Melantrich 1989)
Tecchi, Bonaventura: Pozdní léto (Tarda estate; N, Praha, Vyšehrad 1988)

Překlady z latiny

Apuleius, Lucius: Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví (Apologia (De magia; Praha, Svoboda 1989)
Apuleius, Lucius: Zlatý osel (Metamorphoseon libri 11; R, Praha, Svoboda 1974)
Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus: Boëthius - poslední Říman (Philosophiae consolatio / De institutione musica libri quinque; výbor, Praha, Vyšehrad 1981; Praha, Vyšehrad 1982)
Cicero, Marcus Tullius: Řeči proti Verrovi (In Q. Caecilium divinatio, In C. Verrem actio 1. et 2.; projevy, Praha, Odeon 1972)
Cicero, Marcus Tullius: Cato starší o stáří (Cato Maior de senectute; filozofický spis, in: Tuskulské hovory / Cato starší o stáří / Laelius o přátelství, Praha, Svoboda 1976)
Cicero, Marcus Tullius: Laelius o přátelství (Laelius de amicitia; filozofický spis, in: Tuskulské hovory / Cato starší o stáří / Laelius o přátelství, Praha, Svoboda 1976)
Cicero, Marcus Tullius: Řeči proti Verrovi (In Q. Caecilium divinatio / In C. Verrem actio 1. et 2.; projevy, Praha, Odeon 1972)
Cicero, Marcus Tullius: Tuskulské hovory (Tusculanae disputationes; filozofický spis, in: Tuskulské hovory / Cato starší o stáří / Laelius o přátelství, Praha, Svoboda 1976)
Dialog a satira (výbor, Praha, Odeon 1977, + další překladatelé, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Jacobus de Voragine: Legenda aurea (Jacobi a Voragine Legenda aurea vulgo Historia Lombardica dicta; LF, Praha, Vyšehrad 1984, + Anežka Vidmanová, Irena Zachová; Praha, Vyšehrad 1998, + Anežka Vidmanová, Irena Zachová)
O lásce, přátelství a štěstí. Antické sentence (výbor citátů, Praha, Svoboda 1976; Praha, Mladá fronta 1997, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Ovidius Naso, Publius: Proměny lásky (Methamoprhoses; BB [převyprávění pro mládež], Praha, Albatros 1980, + Věra Adlová [přebásnila], Ivan Bureš)
Polo, Marco: Milión neboli O zvycích a poměrech ve východních krajích (LF, Praha, Odeon 1989)
Quintilianus, Marcus Fabius: Základy rétoriky (Institutionis oratoriae libri XII; stati, Praha, Odeon 1985)
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: Další listy Luciliovi (L. Annaei Senecae Ad Lucileium epistulae morales; úvahy, Praha, Svoboda 1984)
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: O dobrodiních (De beneficiis; úvahy, Praha, Svoboda 1992)
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: O duševním klidu (De tranquillitate animi [podle francouzského vydání Dialoques]; úvahy, Praha, Supraphon 1984; Praha, Odeon - Baset 1999)
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: Slova tesaná do mramoru (výbor citátů, Praha, Vyšehrad, Dobrovský - Beta 2000)
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: Útěchy (úvahy, Praha, Odeon 1977)
Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku (VB, Praha, Odeon 1990, + Václav Bahník, Karel Hrdina, Ferdinand Stiebitz, Dana Svobodová, Dagmar Tenorová, Anežka Vidmanová, Irena Zachová)
Svět ezopských bajek (LF, Praha, Svoboda 1976, + Rudolf Kuthan, Rudolf Mertlík [jako Jiří Valeš], [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Tacitus, Publius Cornelius: Z dějin císařského Říma (P. Cornelii Taciti Libri qui supersunt, Tom 2 (Historiae, Agricola, Dialogus de oratoribus) a De origine et situ Germanorum liber; výbor, Praha, Svoboda 1976, + Antonín Minařík, Antonín Hartmann)
Tribuni výmluvnosti. Výbor ze starověkých řečníků (výbor, Praha, Odeon 1974, + další překladatelé, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])

Překlady ze starověké řečtiny

Čtení o antice 1978-1979 (výbor, Praha, Svoboda 1980, + další překladatelé)
Dialog a satira (výbor, Praha, Odeon 1977, + další překladatelé, [obsahuje překlady z altiny a starověké řečtiny])
Ezop: Bajky (bajky, Praha, Aulos 1993, + Rudolf Kuthan)
Listy hetér (výbor, Praha, Svoboda 1970)
Lúkianos: O bozích a lidech (Luciani Samosatensis opera ex recognitione Caroli Iacobitz; výbor, Praha, Svoboda 1981, + Milada Říhová, Ladislav Varcl)
Lúkianos: Pravdivé výmysly (Luciani Samosatensis opera I, II, III; satirická próza, Praha, Odeon 1983, + Ladislav Varcl, Zdeněk K. Vysoký)
O lásce, přátelství a štěstí. Antické sentence (výbor citátů, Praha, Svoboda 1976; Praha, Mladá fronta 1997, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Plútarchos: O lásce a přátelství (úvahy, Praha, Svoboda 1987, + Zdeněk K. Vysoký + další překladatelé)
Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, II (Bioi paralléloi; LF, Praha, Odeon 1967) - přel. Václav Bahník, Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz a Edita Svobodová
Svět ezopských bajek (LF, Praha, Svoboda 1976, + Rudolf Kuthan, Rudolf Mertlík [jako Jiří Valeš], [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Theofylaktos Simokattés: Na přelomu věků (Oikumeniké historia; LF, Praha, Odeon 1986)
Tribuni výmluvnosti. Výbor ze starověkých řečníků (výbor, Praha, Odeon 1974, + další překladatelé, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Xenofón: O Kýrově vychování (Kyrú paideia; R, Praha, Svoboda 1970)

poslední aktualizace: 2.9.2016