Frynta Emanuel

Frynta Emanuel* 3. 1. 1923 Slapy (u Prahy)
† 11. 10. 1975 Praha

básník a esejista, překladatel z ruštiny a dalších jazyků

Roku 1943 absolvoval klasické gymnázium v Praze, do konce války byl zaměstnán jako pomocný dělník. V letech 1945-48 studoval rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Potom se až do konce života věnoval překladatelské, literární a editorské práci ve svobodném povolání. Přispíval do řady periodik (Akord, Host do domu, Kytice, Literární noviny, Mladá fronta, Obroda, Sešity pro mladou literaturu, Světová literatura, Tvář, Vyšehrad). Vlastní tvorbu publikoval převážně časopisecky, knižně vyšla posmrtně básnická sbírka Písničky bez muziky (1988), soubor básní a povídek Závratné pomyšlení (1993) a souhrn původně rozhlasových úvah z roku 1969 Zastřená tvář poezie (1993). Dětem je určena Nová knížka pro děti o chvástavém štěněti (1964). Vydával rovněž knihy o teorii umělecké fotografie a monografické práce o fotografech (Jan Lukas, 1961, Eva Fuková, 1963), uplatnil se i jako filmový scenárista (Golem). Některé literárněvědné studie byly zacíleny na zahraniční publikum a vyšly cizojazyčně (Franz Kafka lebte in Prag, 1960, Hašek, the Creator of Schweik, 1965), řada esejisticky pojatých prací o české i světové literatuře zůstala v rukopisech. Jako editor připravoval spisy A. P. Čechova, uspořádal čtyřsvazkový soubor próz I. Herrmanna a několik antologií. Dominující však byla překladatelská činnost, v níž výrazně převažují překlady z ruštiny (M. J. Lermontov, A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, S. Jesenin). Tlumočil i díla z dalších jazyků - němčiny (Ch. Morgenstern), angličtiny (E. L. Masters), francouzštiny (trubadúrská poezie), španělštiny (Lope de Vega) a za spolupráce jazykových odborníků i z jiných (z makedonštiny). Řadu překladů doprovodil zasvěcenými komentáři, přemluvami či doslovy.

Překlady z angličtiny

Masters, Edgar Lee: Spoonriverská antologie (Spoon River Anthology; BB, 1957, + Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek)

Překlady z francouzštiny

Srdce ve mně sténá. Výbor z milostné poezie trobadorů (VB [z occitanských originálů], Praha, Odeon 1970, + Václav Černý [jazyková spolupráce], Petr Kopta)

Překlady z italštiny

Italská renesanční lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Josef Bukáček [jazyková spolupráce], Ivo Fleischmann, František Halas, Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav; Praha, SNKLHU 1955, + Josef Bukáček [jazyková spolupráce], Ivo Fleischmann, František Halas, Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav; Praha, SNKLHU 1956, + Josef Bukáček [jazyková spolupráce], Ivo Fleischmann, František Halas, Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav)
Navštívení krásy (VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav)

Překlad z makedonštiny

Janevski, Slavko: Tanečnice na dlani (VB, Praha, Odeon 1979, + Pando Kolevski [jazyková spolupráce], Jaroslav Kabíček, [Emanuel Frynta 6 básní])

Překlady z ruštiny

Andronikov, Iraklij: Záhadná N. F. I. (VB [Ja choču rasskazat vam, z díla M. J. Lermontova], Praha, Lidové nakladatelství 1974, + Josef Barbaš)
Balagán. Ukázky z chystaného slovníku ruských zajímavostí a starožitností (Praha, Svět sovětů 1968, [uvedeno: Hesla napsal kolektiv. Uspořádal Emanuel Frynta])
Bělinskij, Vissarion Grigorjevič: Stati a recense (výbor, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé; Praha, SNKLHU 1959, + další překladatelé)
Čechov, Anton Pavlovič: Černý mnich (Čornyj monach; N, Praha, Supraphon 1976; in: Černý mnich a jiné povídky, Praha, Slovart 1997)
Čechov, Anton Pavlovič: Černý mnich a jiné povídky (VN, VP, Praha, Slovart 1997, + Hana Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: Čtyři osudy (Povesti i rasskazy; VP, Praha, Odeon 1984, + Jaroslav Hulák)
Čechov, Anton Pavlovič: Melancholický dekameron (VP, Praha, Svět sovětů 1958, + Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková; Praha, Svět sovětů 1964, + Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková; Praha, Lidové nakladatelství 1976, + Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: O lásce (VP, Praha, Odeon 1976, + Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: Okamžiky (VP, Praha, Mladá fronta 1962, + další překladatelé)
Čechov, Anton Pavlovič: Povídky (VP, Praha, Odeon 1988, + Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: Povídky. 1883-1886 (VP [z Polnoje sobranije sočiněnij i pisem], Praha, Československý spisovatel 1950, + Anna Zahradníčková - SS, + Jaroslav Hulák - NK)???
Čechov, Anton Pavlovič: Povídky. 1893-1895 (VP [z Polnoje sobranije sočiněnij i pisem], Praha, Československý spisovatel 1950, + Anna Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: Případy z praxe (VP, Praha, Svobpda 1987, + další překladatelé)
Čechov, Anton Pavlovič: Ze Sibiře (Iz Sibiri; LF, in: Sachalin, Praha, SNKLHU 1959)
Čechov, Anton Pavlovič: Souboj (Duel; N Praha, Odeon 1972, + K.......... Dušková)
Čechov, Anton Pavlovič: Srdce nechodí samo (VP, Praha, Odeon 1968, + Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: Tiché diagnózy (VP, Praha, Odeon 1973, + Karolina Dušková, Jaroslav Hulák, Anna Zahradníčková)
Čechov, Anton Pavlovič: Výbor z díla 1-4 (VP, VD, Praha, Svoboda 1951, + Vojtěch Gaja, František Holešovský, František Hřivna, Jaroslav Hulák, Petr Křička, Anna Nováková, Naděžda Slabihoudová, Martin Šíma, Josef Šubert, Anna Zahradníčková a další překladatelé)
Čechov, Anton Pavlovič: Vybrané povídky (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, + další překladatelé)
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Deník spisovatele I (Dnevnik pisatělja; LF, Praha, Odeon 1977, + Jaroslav Tafel, Ladislav Zadražil)
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Něžná (Krotkaja; N, Praha, Lidové nakladatelství 1980; Praha, Melantrich 1989)
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zbožná sebevražda (Krotkaja; N, Praha, Pourova edice 1947)
Jesenin, Sergej: Básně (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + další překladatelé)
Jesenin, Sergej: Lyrika (VB, Praha, Československý spisovatel 1964, + další překladatelé)
Jesenin, Sergej: Modravá Rus (VB, Praha, Mladá fronta 1965, + Bohumil Mathesius, Marie Marčanová, Josef Hora, J. Víška)
Jesenin, Sergej: Zvony v trávě (VB, Praha, Odeon 1975, + další překladatelé)
Kolo inspirace. Ruská básnická moderna. Počátky poezie sovětské (VB, Praha, Svět sovětů 1967, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurjevič: Básně (Stichotvorenija; BB, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurjevič: Maškaráda (Maskarad; D, in: Výbor z díla 2, Praha, Svoboda 1951; samostatně Praha, Osvěta 1952; samostatně Praha, Orbis 1963; in: Dva bratři / Maškaráda, Praha, Odeon 1971)
Lermontov, Michail Jurijevič: Proměny démona. Vnitřní obraz básníkova osudu v zrcadle jeho lyriky (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurijevič: Samota a láska (VB, Praha, SNKL 1964, + Josef Hora, Marie Marčanová)
Lermontov, Michail Jurijevič: Stesk rozumu (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1976, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurijevič: Výbor z díla 1. Lyrika - poemy (VB, Praha, Svoboda 1951, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurijevič: Z plamene a jasu (VB, Praha, Odeon 1978, + další překladatelé)
Modří husaři. Z díla děkabristů (VB, Praha, Odeon 1967, + Ervína Moisejenková, Vladimír Svatoň)
Puškin, Alexandr Sergejevič: A milovat mne bude lid... (VB, Praha, Svět sovětů 1949, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Boldinské podzimy (výbor, Praha, Odeon 1986, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Boris Godunov (Boris Godunov; D, Praha, Odeon 1980)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Dopisy (výbor korespondence, Praha, SNKLHU 1958, + Ervína Moisejenková)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Rusalka (Rusalka; D, in: Dramata, Praha, SNKLHU 1957)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Listy nevěstě a ženě Natalii Nikolajevně (výbor korespondence, Praha, Václav Pour 1949; přepracované jako Listy nevěstě a ženě, Praha, Lidové nakladatelství 1968)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Lyrika 1 (VB, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Lyrika 2 (VB, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Pohádky a poemy (VP, VB, Praha, SNKLHU 1954, + další pÍekladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Povídky (VP, Praha, SNKLHU 1955, + Bohumil Mathesius)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Tři karty (VP, Praha, Odeon 1975, + Bohumil Mathesius, Ervína Moisejenková)
Puškin, Alexandr Sergejevič: V bouři zrál můj hlas (VB, Praha, Mladá fronta 1975, + Bohumil Mathesius, Hana Vrbová)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Vyšel jsem dřív než hvězda ranní (VB, Praha, SNKLU 1962, + další překladatelé)
Rozmarné povídky staré Rusi (VP, Praha, Odeon 1966; Praha, Vyšehrad 1985)
Setkání s Čechovem (Čechov v vospominanijach sovremennikov / Kornej Čukovskij: Ljudi i knigi; paměti, korespondence, dokumenty Praha, SNKLU 1962)
Sovětská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1981, + další překladatelé)
Světlov, Michail: Granada a jiné básně (VB, Praha, Svět sovětů 1958, + Jan Zábrana)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Smrt Ivana Iljiče (Smert Ivana Iljiča; P, in: sebrané spisy Lva Nikolajeviče Tolstého, sv. 26., Praha, Československý spisovatel 1959)

Překlady ze slovenštiny

Hviezdoslav, Pavol Országh: Lyra (VB, Praha, SNKLU 1964, + Václav Růžička, Jiřina Kintnerová, [Emanuel Frynta neuveden])

Překlady ze španělštiny

Lope de Vega: Zahradníkův pes (El perro del hortelano; Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia 1977)