Vladislav Jan

Vladislav Jan* 15. 1. 1923 Hlohovec (Slovensko)

spisovatel, překladatel z francouzštiny, ruštiny, slovenštiny a za jazykové spolupráce z řady dalších jazyků

Vlastním jménem Ladislav Bambásek. Gymnázium začal studovat na Slovensku, maturoval 1942 v Poličce, 1944 složil učitelskou zkoušku na jazykové škole v Praze, do května 1945 pracoval v knihovně Ústřední zemědělské akademie v Praze. 1945-48 studoval srovnávací dějiny literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1945-46 absolvoval dvousemestrový studijní pobyt na univerzitě v Grenoblu; studia na Univerzitě Karlově ukončil 1969 a získal titul PhDr. V letech 1946-50 pracoval jako nakladatelský redaktor (do 1947), krátce na ministerstvu informací a pak na sekretariátu Svazu výtvarných umělců; 1969-70 byl šéfredaktorem revue Světová literatura. Od 1951 se věnoval překladatelské a literární činnosti ve svobodném povolání, nevycházela však jeho poezie a eseje; po 1970 nemohl publikovat vůbec, překlady vycházely pod vypůjčenými jmény. 1975-81 řídil samizdatovou Edici Kvart, v níž vyšlo více než 120 původních a přeložených knižních titulů. Od 1981 žije ve Francii. Spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa a Deutschlandfunk, 1982-87 vedl na Vysoké škole sociálních věd (École des hautes études en sciences sociales) v Paříži seminář o nezávislé kultuře střední a východní Evropy. 1986 se podílel na založení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v SRN, 1987 se stal jeho předsedou, 1987-89 spoluredigoval čtvrtletník Acta. Autor básnických sbírek: Nedokončený obraz (1946), Hořící člověk (1948), Samomluvy (verše z let 1950-60; München 1986), Věty (verše z let 1962-72), Fragmenty (verše z let 1978-89), Sny a malé básně v próze (München 1990); většinu básnického díla shrnuje soubor Kniha poezie (1991). V esejistice (soubory Malé morality, München 1984, Portréty a autoportréty, 1991, Pařížský zápisník I, 81/89, 1991) se zamýšlel nad smyslem umělecké tvorby. V 50., 60. a 70. letech se věnoval zejména dětské literatuře. Psal loutkové hry (Pohádka z kufru, 1962) a pohádky (Princezna s lískovými oříšky, 1963), v převyprávěních děti seznamoval s pohádkovou tvorbou z nejrůznějších jazykových a kulturních oblastí: Pohádky ze země draka (1960), Příběhy třinácti bohatýrů (1960), Král sedmi závojů (1968), Keltské pohádky (1992), s V. Stanovským Strom pohádek z celého světa (1958) a Druhý strom pohádek z celého světa (1959). Řada děl pro děti vyšla i v jinojazyčných mutacích. Do 1948 přispíval recenzemi, literárněkritickými články a verši do mnoha periodik (Lidová kultura, Mladá fronta, Divadelní zápisník), po 1948 otiskoval překlady a uměnovědné studie ve Světové literatuře, Výtvarném umění a Kulturní tvorbě, v 60. letech knižní recenze a literárněkritické články v Nových knihách a Literárních novinách, v 80. letech publikoval kulturněpolitické články, básně, eseje a překlady v zahraničí - v Paříži (Svědectví, L'Autre, Lettre internationale, L'Alternative), Římě (Listy, Studie), Kolíně nad Rýnem (Index), Mnichově (Obrys) a v New Yorku (Proměny), v Praze v samizdatovém Kritického sborníku). Verši, pohádkami, vzpomínkami, literárněkritickými články a odbornými texty se účastnil mnoha almanachů, sborníků a souborných děl (Stunde namens Hoffnung. Almanach tschechischer Literatur 1968-1978, Luzern 1978; Hodina naděje. Almanach české literatury 1968-1978, Toronto 1980; Dictionnaire universel des littératures, Paris 1989; Literature in Exil, Durham-London 1990). V překladatelské činnosti si vytyčil několik okruhů: evropskou renesanční lyriku, starou japonskou a čínskou poezii, lidovou slovesnou tvorbu a moderní poezii (ukrajinských, francouzských, španělských a italských básníků). Velkého ohlasu dosáhlo jeho přetlumočení Sonetů W. Shakespeara.

Překlady z angličtiny

Antal, Frederick: Florentské malířství a jeho společenské pozadí. Měšťanská republika, než převzal moc Cosimo de'Medici - 14. století a počátek století 15. (Florentine painting and its social background; LF, Praha, SNKLHU 1954)
Jacobs, Joseph: O krásné Hadrničce a kouzelném Husopasovi (More english fairy tales [Tatter coats]; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959, jako J. Kýr)
Miller, Arthur: Jana (Jane's Blanket; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Shakespeare, William: Sonety (Sonnets; BB, Praha, V. Šmidt 1945; Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1956; Praha, Mladá fronta 1958; Praha, Mladá fronta 1964; Praha, Československý spisovatel 1969; Praha, Mladá fronta 1970)
Shakespeare, William: Ze sonetů Williama Shakespeara (The Arden Shakespeare, Sonnets; BB, Praha, Vyšehrad 1951)
Vladislav, Jan: Princezna s lískovými oříšky. Anglické pohádky (výbor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dìtské knihy 1963)
Wilson, Angus: Svět Charlese Dickense (The World of Charles Dickens; LF, Praha, Odeon 1979, + Jiří Josek, Jaroslav Kořán [všichni jako Zdeněk Kirschner)

Překlady z běloruštiny

Básníci Bílé Rusi. Výbor z běloruské sovětské poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + další překladatelé)

Překlady z čínštiny

Jara a podzimy. 9 básníků ze staré Číny (VB, Praha, Mladá fronta 1961, + Zlata Černá [jazyková spolupráce])
Kuo Mo-žo: Sto květů (Paj chua čchi kchaj; BB, Praha, SNKLHU 1959, + Daniela Šejnohová [jazyková spolupráce], + další překladatelé [přebásnili])
Vladislav, Jan: Pohádky ze země draka (výbor pohádek [podle různých překladů čínských originálů i z dosud neznámých čínských originálů], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960, [Jan Vladislav převyprávěl])

Překlady z francouzštiny

Aulnoy, Marie d': Modrý pták (L'Oiseau bleu; R, Praha, Artia 1971)
Baudelaire, Charles: Mé srdce, tak jak je (výbor korespondence, Praha, Torst 1996)
Baudelaire, Charles: Úvahy o některých současnících (výbor [Oeuvres complètes de Charles Baudelaire], Praha, Odeon 1968, + další překladatelé)
Butor, Michel: Podivuhodný příběh. Esej o jednom Baudelairově snu (Histoire extraordinaire; E, Brno, Host 1998)
Butor, Michel: Repertoár (VE [z Répertoire 1 / Repertoire 2 / Histoire extraordinaire], Praha, Odeon 1969)
Cladel, Léon: INRI (INRI; R, Praha, Mladá fronta 1953)
Deulin, Charles: Pohádky krále Gambrina (Contes d'un buveur de bièere, suivis des Contes du Roi Gambrinus et de plusieurs autres; pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Dumas, Alexandre st.: Hrabě Monte Cristo (Le Comte de Monte-Cristo; R, Praha, Mladá fronta 1957, + Milena Tomášková; Praha, SNKLU 1964, + Milena Tomášková; Praha, Svoboda 1968, + Milena Tomášková; Praha, Albatros 1991, + Milena Tomášková; Ostrava, Sfinga 1994, + Milena Tomášková)
Dvacet čtyři sonetů o štěstí a lásce. Francouzský zpěvník (VB, Moravská Ostrava, Slezská literární skupina 1946)
Gevers /Geversová/, Marie-Thérèse: Čára života (La Ligne de vie; R, Praha, V. Šmidt 1946)
Goldoni, Carlo: Paměti (Memoires; D, in: Komedie 3, Praha, SNKLHU 1957)
Hugo, Victor: Francii a světu (VB [z Châtiments / L'Année terrible a jiné], Praha, Mladá fronta 1953, + další překladatelé)
Kessel, Joseph: Lev (Le Lion; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968)
Pagnol, Marcel: Poznámky o smíchu (Notes sur le rire; LF, Praha, Symposion 1948)
Písně staré Francie (VB, Praha, ............. 1957, + další překladatelé) NENALEZENO je asi pod Zpěvy
Prévert, Jacques: Jen tak (VB, Praha, SNKLHU 1958, + další překladatelé)
Prévert, Jacques: Není se čeho bát (VB, Praha, SNKLU 1963, + František Bárta, Adolf Kroupa, František Hrubín)
Reverdy, Pierre: Chuť skutečna (VB, Praha, Odeon 1966; Náchod, Pavel Maur 1997)
Ronsard, Pierre de: Tři lásky (VB, Praha, Mladá fronta 1998)
Vallès, Jules: Povstalec (Jacques Vingtras. L'Enfant / Le Bachelier / L'Insurgé; R [trilogie Dítě / Student / Povstalec], Praha, Mladá fronta 1951, + Věra Smetanová; Praha, SNKLHU 1956/57, + Věra Smetanová)
Verlaine, Paul: Slova na strunách (VB, Praha, Československý spisovatel 1968, + další překladatelé; Praha, Mladá fronta 1998, + další překladatelé)
Verne, Jules: Honba za meteorem (La chasse au météore; R, Praha, Mladá fronta 1956, + Marie Mrštíková, [Jan Vladislav neuveden])
Vladislav, Jan: Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux (výbor pohádek, Praha, Albatros 1970; Praha, Grafoprint-Neubert - Knižní klub 1996)
Vladislav, Jan: Paul Verlaine - jeden z absolutních (výbor [dokumenty, korespondence], Praha, Kra 1994)
Zermatten, Maurice: Krev mrtvých (Le Sang des morts; R, Praha, Katolický literární klub 1948, + Maris Mrštíková; Praha, Vyšehrad 1948, + Marie Mrštíková)
Pijoan, José: Dějiny umění 2 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1982, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1987, jako Jiří Pechar; Praha, Knižní klub .................)
Pijoan, José: Dějiny umění 5 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1979, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1984, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1989, jako Jiří Pechar; Praha, Knižní klub .................)
Pijoan, José: Dějiny umění 6 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1980, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1984, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1989, jako Jiří Pechar; Praha, Knižní klub .................)

Překlady z italštiny

Campana, Dino: Šílený Orfeus (Canti orfici e altri scritti; BB, Praha, Mladá fronta 1968)
Comparetti, Domenico: Princ Papoušek (Il Pappagallo; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Cristofanelli, Rolando: Chlapec Raffael (Il ragazzo Raffaello; LF, Praha, Svoboda 1976, jako Marie Kándlová)
Dante Alighieri: Nový život (La Vita nuova di Dante Alighieri con il commento di Tommaso Casini; BB, Praha, Pragokoncert 1966)
Dante Alighieri: Nový život (VB, dokumenty, Praha, Československý spisovatel 1969)
Dante Alighieri: To sladké jméno Beatrice (VB, Praha, Mladá fronta 1998)
Goldoni, Carlo: Mirandolina (La locandiera; D, in: Komedie 1, Praha, SNKLHU 1954; jako Mirandolina. Paní hostinská Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; jako Paní hostinská. Mirandolina Praha, Orbis 1955)
Goldoni, Carlo: Náměstíčko (Il campiello; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1978, + Vladimír Mikeš, [Jan Vladislav neuveden]; premiéra Hradec Králové 1987, + Vladimír Mikeš, [Jan Vladislav neuveden]; premiéra České Budějovice 1988, + Vladimír Mikeš, [Jan Vladislav neuveden]; premiéra Kladno 1989, + Vladimír Mikeš, [Jan Vladislav neuveden]
Goldoni, Carlo: Vějíř (Il Ventaglio; D, in: Komedie 2, Praha, SNKLHU 1955; Praha, Dilia 1956)
Italská renesanční lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Ivo Fleischmann, Emanuel Frynta, František Halas, Jaroslav Pokorný; Praha, SNKLHU 1955, + Ivo Fleischmann, Emanuel Frynta, František Halas, Jaroslav Pokorný; Praha, SNKLHU 1956, + Ivo Fleischmann, Emanuel Frynta, František Halas, Jaroslav Pokorný)
Kroupa, Adolf: Sto moderních básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé [Jan Vladislav autory: Campana, Montale, Pavese, Quasimodo, Ungaretti])
Michelangelo Buonarroti: Luk (VB, Praha, SNKLU 1964)
Michelangelo Buonarroti: Oheň, jímž hořím (VB, dopisy, dokumenty, Praha, Mladá fronta 1999)
Michelangelo Buonarroti: Podoba živé tváře (BB, dopisy, dokumenty, Praha, SNKLU 1964)
Michelangelo Buonarroti: Žiji svou smrtí (VB, Praha, Mladá fronta 1970)
Michelangelo Buonarotti: Z lyriky (VB, Praha, Nakladatelství 4eského svazu výtvarných umělců 1958)
Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika (VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Emanuel Frynta, Jaroslav Pokorný)
Nerucci, Gherardo: Fanta Giro Krásná tvář (Sessanta novelle popolari montalesi; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)
Pirandello, Luigi: Sicilská komedie (Liola; D, Praha, Dilia 1960, + Mario Cervi [jazyková spolupráce]); in: Pět her a jedna aktovka, Praha, Odeon 1967)
Pirandello, Luigi: Šest postav hledá autora (Sei personaggi incerca d´autore; D, in: Pět her a jedna aktovka, Praha, Odeon 1967)
Svevo, Italo: Vědomí a svědomí Zena Cosiniho (La coscienza di Zeno); R, Praha, Odeon 1975, jako Hana Benešová)
Tasso, Torquato: Lyrika (VB, Praha, Mladá fronta 1958)
Tasso, Torquato: Šeptání noci (Le rime di Torquato Tasso; VB Praha, Československý spisovatel 1956)
Ungaretti, Giuseppe: Cítění času (La vita d'un uomo; BB, Praha, SNKLHU 1961)
Vasari, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. 1. díl (Le vite de'più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, životopisy, Praha, Odeon 1976, jako Pavel Preiss)
Vasari, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. 2. díl (Le Opere di Giorgio Vasari con nuove annotazioni e commenti di Gaetatano Milanesi; životopisy, Praha, Odeon 1977, jako Pavel Preiss)
Vasari, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů (Le vite de'più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 / Le Opere di Giorgio Vasari con nuove annotazioni e commenti di Gaetatano Milanesi; životopisy [2 svazky], Praha, Mladá fronta 1998, jako Jan Vladislav)
Vladislav, Jan: Král sedmi závojů. Italské pohádky (výbor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968)

Překlady z japonštiny

Bašó: Měsíce, květy. Výbor z básní haiku (BB, Praha, SNKLU 1962, + Miroslav Novák, [Jan Vladislav přebásnil]; Praha, Mladá fronta 1996, + Miroslav Novák, [Jan Vladislav přebásnil])
Šigedži Cuboi: Ulice plná plášťů do deště (VB, Praha, SNKLU 1963, + Miroslav Novák, [Jan Vladislav přebásnil])
Jedenáct japonských tank (BB, Brno, Jota 1995)

Překlady z němčiny

Vladislav, Jan: Milostný hlas. Parafráze německé lidové poesie (VB, Praha, Václav Petr 1944)

Překlady z perštiny

Vladislav, Jan: O krásce z pomeranče (výbor pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1969, [Jan Vladislav převyprávěl])
Vladislav, Jan: Světla z Kanopu aneb Třiatřicet moudrých naučení (výbor bajek [z různých orientálních textů převyprávěl], Praha, Odeon 1966)

Překlady z rumunštiny

Banus /Banusová/, Maria: Radost (Bucurie; VB, Praha, Práce 1952, + Marie Kavková)
Creangă, Ion: Měšec s dvěma grošíky (Ion Creangă Opere; pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Kiritescu, Alexandru: Dobré duše. Klevetnice (Gaitele; D, Praha, Dilia 1959, + J. Fialková, M. Tatarová [obě jazyková spolupráce])
Sadoveanu, Mihail: Soud Nikoary Podkovy (Nicoară Potcoavă; R, Praha, SNKLHU 1955, + V. Hořejší, [Jan Vladislav přebásnil])
Slavici, Ioan: Stan Bolovan a jeho děti (pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961)

Překlady z ruštiny

Čukovskij, Kornej Ivanovič: Od dvou do pěti (Ot dvuch do pjati; studie, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959, + Milena Lukešová, [Jan Vladislav část veršů]; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961, + Milena Lukešová, [Jan Vladislav část veršů])
Gorkij, Maxim: Píseň o sokolu/ Píseň o bouřňòáku (Pesnja o Sokole / Pesnja o Burevestnike; BB, Praha, Melantrich 1951, jako Eva Vrchlická a E. A. Saudek)
Isakovskij, Michail Vasil'jevič: Verše a písně (VB [z Sočinenija v dvuch tomach / Stichi poslednich let / Stichi i pesni], Praha, Československý spisovatel 1955, + další překladatelé)
Kniha o velkých ruských spisovatelích (Klassiki russkoj literatury; studie, Praha, Svět sovětů 1954, + další překladatelé)
Lichačov, Dmitrij Sergejevič: Poetika staroruské literatury (Poetika drevnerusskoj literatury; LF, Praha, Odeon 1975, + Ladislav Zadražiil, [Jan Vladislav neuveden])
O mužích ve zbrani. Výbor ze světové válečné literatury (VB, VP, Praha, Albatros 1978, + další překladatelé [Jan Vladislav jako Jiří Franěk překlad básně Ilja Muromec a car Kalin])
Poesie sovětské Rusi (VB, Praha, Svět sovětů 1956, + další překladatelé)
Ruské byliny (výbor, Praha, SNKLU 1964)
Tichonov, Nikolaj Semjonovič: Život pod hvězdami. Výbor z poesie (Žizň pod zvezdami; VB, Praha, SNKLHU 1954, + Kamil Bednář, Zora Beráková, Marie Marčanová, Jiří Taufer, Jiří Valja, František Vrba)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Petr První (Pjotr Pervyj; R, Praha, Svět sovětů 1955; Praha, Svět sovětů 1961; Praha, Svoboda 1968)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Petr Veliký (Pjotr Pervyj; R, Praha, SNKLHU 1954)
Vladislav, Jan: Příběhy třinácti bohatýrů (výbor ze staroruských bylin, Praha, Albatros 1969)
Vladislav, Jan: Jak si Ivan Pecivál dceru svého cara vzal a dvě další pohádky (veršované pohádky, Praha, Svět sovětů 1957)
Vladislav, Jan - Stanovský, Vladislav: Mužický dekameron aneb veselé i truchlivé pøíbìhy, povìtšinì milostné ...Parafráze rus. lid. lyrických písní, bylin a povídek (Praha, Svìt sovìtù 1966)
Žukovskij, Vasilij Andrejevič: Tři nejkrásnější pohádky (pohádky [z Sočinenija v stichach i proze], Praha, Svět sovětů 1959)

Překlady ze slovenštiny

Botto, Ján: Smrt Jánošíkova a jiné básně (VB, Praha, SNKLHU 1961)
Chmelová, Elena: Robin Hood (Robin Hood; B, Praha, Albatros 1974, jako Marie Kavková; Praha, Albatros 1993, pod vlastním jménem)
Kukučín, Martin: Mladá léta (Mladé letá; výbor próz, Praha, SNKLHU 1958, + Ladislav Dvořák)
Kukučín, Martin: Z teplého hnízda. Výbor povídek (VP [ze Sobrané spisy Martina Kukučína], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956)
Vladislav, Jan: O Jankovi. Slovenské pohádky (výbor pohádek, Praha, Albatros 1991)

Překlady ze španělštiny

Machado, Antonio: Kastilské pláně (VB [z Poesiás completas], Praha, SNKLU 1962)
Pijoan, José: Dějiny umění 2 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1982, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1987, jako Jiří Pechar; Praha, Knižní klub 1998)
Pijoan, José: Dějiny umění 5 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1979, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1984, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1989, jako Jiří Pechar; Praha, Knižní klub 1999)
Pijoan, José: Dějiny umění 6 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1980, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1984, jako Jiří Pechar; Praha, Odeon 1989, jako Jiří Pechar; Praha, Knižní klub 1999)

Překlady z ukrajinštiny

Franko, Ivan: Poesie (VB [z Tvory v dvadcjaty tomach, tom 10-13], Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)
Kozácké dumy (výbor, Praha, Svět sovětů 1952)
Muratov, Ihor: Bukovinský příběh (Bukovynska povisť; LF, Praha, Československý spisovatel 1953)
Ševčenko, Taras Hryhorovyč: Taras Ševčenko. Výbor z díla největšího básníka a buditele Ukrajiny (výbor, Praha, Svět sovětů 1951, + další překladatelé, [Jan Vladislav část básní])
Ukrajina zpívá. Anthologie ukrajinské lidové písně (výbor, Praha, Družstevní práce 1950, + Marie Marčanová, František Továrek; Praha, Svět sovětů 1951, + Marie Marčanová, František Továrek)
Ukrajinka, Lesja: Světla před úsvitem. Výbor z díla (VB [z Vybrani tvory], Praha, SNKLHU 1953, + Zdenka Hanusová, Petr Křička, Marie Marčanová, Zdenka Niliusová, Jan Tureček-Jizerský)
Vítězit a žít. Anthologie z ukrajinské poesie (VB, Praha, Svoboda 1951, + Zdeňka Böhmová, Ladislav Fikar, František Hrubín, Rudolf Hůlka, Petr Křička, Marie Marčanová, Jindřich Moravec, Zdeňka Niliusová, Oldřich Nouza, Jan Tureček-Jizerský, Zdeňka Vovsová)

Překlady z různých jazyků

Vladislav, Jan: O Bílé Karolíně a o černé Karolíně (výbor pohádek z celého světa, Praha, Svoboda 1971)
Vladislav, Jan: O pasáčkovi a zámku na zlatých řetězech (pohádky z celého světa, Praha, Svoboda 1971)
Vladislav Jan - Stanovský, Vladislav: O pyšných princeznách. Šest pohádek z pokladů našich a světových pohádkářů (výbor pohádek [částečně přeloženo], Praha, Albatros 1995)
Vladislav, Jan - Stanovský, Vladislav: Druhý strom pohádek z celého světa (výbor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965)
Vladislav, Jan - Stanovský, Vladislav: Strom pohádek z celého světa (výbor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964)