Weinfurterová Ludmila

Weinfurterová Ludmila* 1893
† 26. 3. 1976 Praha

překladatelka z francouzštiny, italštiny a angličtiny

Překládala beletrii z angličtiny, francouzštiny a italštiny; část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Carlisle /Carlisleová/, Helen Grace: Krev mé krve (Mothers cry; R, Praha, Motto 2000)

Překlady z francouzštiny

Maurois, André: Dvě lásky Filipa Marcenata (Climats; R, Praha, F. Topič 1935; Praha, F. Topič 1946)

Překlady z italštiny

Chiesa, Maria Tibaldi: Romantický život Lisztův (Vita romantica di Liszt; R [biografický], Praha, Topič 1948)