Nechutová Jana

Nechutová Jana* 28. 11. 1936 Olomouc

klasická filoložka, literární historička, překladatelka z latiny

Roku 1960 absolvovala studium latiny a řečtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce (1960-61) pracovala ve Státním archivu v Třeboni. Roku 1961 se vrátila na Filozofickou fakultu brněnské univerzity, na jejímž Ústavu klasických studií působí - zpočátku jako aspirantka, později jako odborná asistentka, 1990 se stala docentkou a 1992 byla jmenována profesorkou. V letech 1995-98 zastávala funkci děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své vědecké práci se zabývá hlavně literární historií latinského středověku a literaturou české reformace. Je autorkou několika knižních publikací (Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení, 1967; Nicolai de Dresda Super Pater Noster, 1989; Česká latinsky psaná literatura do roku 1300, 1997; Latinská literatura českého středověku do roku 1400, 2000), učebních textů (Výbor latinských filosofických textů pro posluchače oboru filosofie, 1968; Středověká latina 1, 2, 1995; Texty ke cvičením ze středověké latiny, 1995; s J. Hejnicem Úvod do studia středověké latiny. Učební text a čítanka, 1974, 1977, 1985), napsala asi 100 odborných statí, více než 150 popularizačních článků a řadu odborných recenzí. V ediční práci se zaměřuje na vydávání dosud nepublikovaných, pouze v rukopisech středověké provenience zachovaných textů v literatuře 14. a 15. století. V překladatelské činnosti z latiny se věnuje textům z klasické i středověké literatury. Manžel Radislav Hošek (*1922) překládá ze starověké řečtiny.

Překlady z latiny

Augustin Olomoucký: Dialog na obranu básnictví (Dialogus in defensionem poetices; dialog, Brno, 1985)
Augustin Olomoucký: Obrana básnictví 1492 (Brno, Blok 1987)
Claudianus, Claudius: Únos Proserpiny (De raptu Proserpinae; Praha, Svoboda 1975, + Rudolf Mertlík [neuveden], [Jana Nechutová K sňatku císaře Honoria s Marií])
Claretus: Ptačí zahrádka (Ortulus phisologie; Brno, Petrov 1991)
Lucanus, Marcus Annaeus: Farsalské pole (Pharsalia; BB, Praha, Svoboda 1976, + Rudolf Mertlík [neuveden], [Jana Nechutová Chvalozpěv na Pisona])
Suetonius: Slavní gramatici a řečníci (De gramatuis et rhetoribus; PP, in: Životopisy dvanácti císařů, Praha, Svoboda 1974)
Legendy a kroniky koruny uherské (výbor, Praha, Vyšehrad 1988, + Dagmar Bartoňková, Richard Pražák)
Venantius Fortunatus: Útěcha Chilperichovi a Fredegundě (Proměny, 2/1991)
Johannes Jacobus Canis: De modo in iure studendi libellus (De modo in iure studendi libellus; Brno, Blok 1986)