Fleischmann Ivo

Fleischmann Ivo* 21. 6. 1921 Praha
† 7. 7. 1997 Paris (Francie)

spisovatel, publicista, překladatel z francouzštiny, italštiny a angličtiny

Studoval na francouzském a na reálném gymnáziu v Praze, po maturitě (1940), pracoval v truhlářské dílně. Roku 1945 se podílel na založení deníku Mladá fronta a stejnojmenného nakladatelství. 1946-50 působil jako kulturní přidělenec na československém velvyslanectví v Paříži, 1950-55 pracoval na ministerstvu kultury (1955 jako přednosta oddělení pro kulturní styky se zahraničím). 1956-64 byl redaktorem Literárních novin. 1964-69 opět působil v Paříži jako kulturní rada. 1969 vystoupil z diplomatických služeb a zůstal ve Francii. Do 1986 byl vedoucím vědeckým pracovníkem (chargé de recherche) v Centre National de la Recherche scientifique, současně přednášel na Institut National de Langues et Civilisations orientales při pařížské univerzitě. Od 1986 se věnoval literární práci ve svobodném povolání. Do české literatury vstoupil poezií - báseň Píseň o růži (1948), sbírky Sad (1946), Sevřená oblaka (1946), Píseň velikého jara (1953), Cestopis (1956), Město, ty a já (1958), Naše láska zítra (1960), Smrt a zrození mladého muže a jiné příběhy (1964). Ve Francii se věnoval hlavně literárněhistorické práci (esej Boris Pasternak, 1978; asi 200 hesel o české a slovenské literatuře pro Encyclopédie Larousse a Encyclopedia Universalis) a vydal několik francouzsky psaných próz (Arcanes aux cent tours, 1983, Histoire de Jean, 1986). Překládal z angličtiny, francouzštiny a italštiny, hlavně poezii a dramata; nejvíce se věnoval literatuře francouzské.

Překlady z angličtiny

Wilde, Oskar: Salome (Salome; D, Praha, Orbis 1959)

Překlady z francouzštiny

Anouilh, Jean: Antigona (Antigone; D, Praha, Václav Petr 1948)
Aragon, Louis: Komunisté V. (Les Communistes; R, Praha, SNKLHU 1954, + Antonín Jiří Liehm)
Courtade, Pierre: Okolnosti (Les Circonstances. Les Animaux supérieurs; VN, Praha, Mladá fronta 1960, + Luděk Kárl)
London, Arthur: Doznání (L'aveu; LF, Praha, Československý spisovatel 1990)
Prévert, Jacques: Jen tak (VB, Praha, SNKLHU 1958, + František Bárta, Gustav Francl, František Hrubín, Adolf Kroupa, Miloš Macourek, Jan Vladislav)
Vailland, Roger: Doznání plukovníka Forstera (Le Colonel Foster plaidera coupable; D, Praha, Orbis 1953; Praha, Česká divadelní a literární jednota 1953)

Překlady z italštiny

Italská renesanční lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Emanuel Frynta, František Halas, Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav; Praha, SNKLHU 1955, + Emanuel Frynta, František Halas, Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav; Praha, SNKLHU 1956, + Emanuel Frynta, František Halas, Jaroslav Pokorný, Jan Vladislav)