Zaorálek Jaroslav

Zaorálek Jaroslav* 22. 12. 1896 Spytihněv u Uherského Hradiště
† 19. nebo 20. 10. 1947 Roztoky u Prahy

jazykovědec, překladatel z francouzštiny, angličtiny, němčiny, italštiny a španělštiny V NK NIC NENAŠLI

Maturoval 1915 v Uherském Hradišti, studia češtiny a francouzštiny na Univerzitě Karlově nedokončil, 1925-26 byl na studijním pobytu ve Francii. Od roku 1926 se věnoval výlučně překladatelství, a to i teoreticky. Odpovědnost překladatele podle něho začíná již u výběru textu, který má zahrnovat nepochybné literární i lidské hodnoty. Při samotném překladu usiloval Zaorálek o to, zcela se podřídit autorovu vidění světa a jeho stylu: "Kniha musí zachovat stejný rytmus, musí být schopna vyvolat tytéž dojmy a vzněty jako originál." U překladatele vyžadoval také detailní zvládnutí různých stylistických rovin mateřského jazyka (po celý život sbíral lidová přirovnání a rčení - Lidová rčení, 1947). Je jedním z nejplodnějších a nejvýznamnějších českých překladatelů francouzské literatury 20. století. Jeho 150 svazků překladů z francouzštiny nabízí průřez francouzskou literaturou především 19. a 20. století - od Chateaubrianda přes klasiky románu (Balzac, Flaubert) až po avantgardní a moderní autory 20. století (Apollinaire, Cocteau) a autory současného románu (Proust, Romains, Maurois, Céline). Mezi nejcennější Zaorálkovy překladatelské činy patří Maldororovy zpěvy od Lautréamonta a rozsáhlý výběr textů Nervalových. Tlumočil rovněž díla literatury italské a španělské, překládal i z angličtiny a němčiny. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Loon, Hendrik Willem van: Rembrandt. Tragédie prvního moderního člověka (The Life and Times of Rembrandt van Rijn; R, Praha, Mladá fronta 1977)
MacMillan /MacMillanová/, Mary Louise: Teta Saly v Americe (Aunt Sally in America; R, Praha, Odeon 1935; Praha, Melantrich 1950)

Překlady z francouzštiny

Alain-Fournier: Kouzelné dobrodružství (Veliký Meaulnes) (Le grand Meaulnes; R, Praha, Rudolf Škeřík 1949; Praha, SNKLHU 1957)
Aragon, Louis: Karneval života (Les beaux quartiers; R, Praha, SNKLU 1961)
Balzac, Honoré de: Succubus aneb Běs sviňavý ženský. Kteroužto strašidelnou hystoryi z jazyka frančského na česko s pilností přeložil Jaroslav Zaorálek (Le Succube; N, Praha, Symposion, Rudolf Škeřík 1948)
Céline, Louis Ferdinand: Cesta do hlubin noci (Voyage au bout de la nuit; R, Brno, Atlantis 1995)
Céline, Louis Ferdinand: Smrt na úvěr (Mort à crédit; R, Brno, Atlantis 1999, + Anna Kareninová [textologická úprava])
Chevallier, Gabriel: Zvonokosy (Clochemerle; R, Praha, F. Holas 1948; Praha SNKLHU 1956; Praha, SNKLU 1961; Praha, Odeon 1973; Praha, Odeon 1981; in: Zvonokosy / Babylón/ Lázně, Praha, Petrklíč 1992)
Coster, Charles de: Flandrské legendy (Légendes flamandes; PP, Praha, Rudolf Kmoch 1947; jako Flanderské legendy Praha, Vyšehrad 1952)
Balzac, Honoré de: Succubus aneb běs sviňavý ženský (Le Succube; N, Praha, Symposion, Rudolf Škeřík 1948; Praha, Lidové nakladatelství 1969; Praha, Odeon 1976; Praha, Nejmenší nezávislé nakladatelství 1995)
France, Anatole: Traktér U královny Pedauky (La Rôtisserie de la Reine Pédauque; R, in: Traktér u královny Pedauky / Názory pana Jeronyma Coignarda / Povídky Jakuba Kuchtíka, Praha, Československý spisovatel 1952; in: Traktér U královny Pedauky / Názory pana Jeronýma Coignarda / Povídky Jakuba Kuchtíka, Praha, Odeon 1977)
France, Anatole: Život v květu (La Vie en fleur; R, in: Kniha přítelova / Petr Nozière / Petříček / Život v květu, Praha, SNKLHU 1953
Giono, Jean: Hlasy země (Regain; R, Praha, Tichá Byzanc 1995)
Giraudoux, Jean: Zuzanka a Tichý oceán (Suzanne et le Pacifique; R, Praha, Odeon 1969)
Jarry, Alfred: Nadsamec (Le Surmâle; R, Praha, Odeon 1968)
Lesage, Alain-René: Gil Blas (Histoire de Gil Blas de Santillane; R, Praha, Naše vojsko 1957, s Miloslavem Jirdou)
Lesage, Alain-René: Příběhy Gila Blase ze Santillany (Histoire de Gil Blas de Santillane; R, Praha, Odeon 1968)
Maurois, André: Rodinný kruh (Le Cercle de Famille; R, Praha, Práce 1969)
Mérimée, Prosper: Tamango. Výbor z novel (Colomba. Mosaïque aj.; VN, Praha, Vyšehrad 1951, + Josef Čermák, Václav Cibula)
Musset, Alfred de: S láskou nelze žertovat (On ne badine pas avec l'amour; R, Praha, ČDLJ 1955; in: Dílo, Praha, Odeon 1966)
Nerval, Gérard de: Sylvie. Aurelie (Sylvie et Aurélia ou le rêve et la vie; VN, Praha, SNKLHU 1957)
Rolland, Romain: Dobrý člověk ještě žije (Colas Breugnon; R, Praha, Symposion, Rudolf Škeřík 1946; Praha, Symposion, Rudolf Škeřík 1947; Praha, Družstevní práce 1950; in: Dobrý člověk ještě žije / Petr a Lucie, Praha, Československý spisovatel 1951; Praha, SNKLHU 1954; Praha, Mladá fronta 1963; Praha, Lidové nakladatelství 1971; Praha, Odeon 1973; Praha, Odeon 1978; Karviná, Amosium servis 1997)
Rolland, Romain: Okouzlená duše] (L'Âme enchantée; R, Praha, Československý spisovatel 1950 [4 svazky]; Praha, SNKLHU 1954 [2 svazky], + Josefa Hrdinová; Praha, SNKLHU 1956 [2 svazky], + Josefa Hrdinová; Praha, Odeon 1974 [2 svazky], + Josefa Hrdinová; Praha, Svoboda 1978 [2 svazky], + Josefa Hrdinová)
Rolland, Romain: Petr a Lucie (Pierre et Luce; N, Praha, Symposion, Rudolf Škeřík 1946; Praha, Svoboda 1951; in: Dobrý člověk ještě žije / Petr a Lucie, Praha, Československý spisovatel 1951; Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1960; Praha, SNKLU 1964; Praha, Albatros 1969; Praha Odeon 1970; Praha, Albatros 1975; Praha, Melantrich 1984; Praha, Práce 1985; Karviná, Amosium servis 1997; Ostrava-Muglinov, Amosium servis 1998)
Stendhal: Vanina Vanini (Vanina Vanini; N, in: Výbor z díla 3, Praha, Svoboda 1951)

Překlady z italštiny

Prezzolini, Giuseppe: Život Niccola Machiavelliho, učitele vladařů (Vita di Niccolò Machiavelli fiorentino; LF, Praha, Orbis 1940; Praha, Faun 1999)

Překlady z němčiny

Brecht, Bertolt: Třígrošový román (Dreigroschenroman; R, Praha, Melantrich 1951, + Břetislav Mencák [verše]; Praha, SNKLU 1962, + Břetislav Mencák [verše])
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus. Kronika třicetileté války (Der abenteuerliche Simplicissimus Teusch; R, Praha, Odeon 1976)