Mikeš Vladimír

Mikeš Vladimír* 11. 8. 1927 Choceň

romanista, překladatel z francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny a němčiny

Po maturitě (1946) na reálném gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval 1946-51 bohemistiku, romanistiku a srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1951 získal titul PhDr. Většinu svého života se věnoval překladatelské a literární práci ve svobodném povolání, 1992 začal přednášet na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde od 1999 vede katedru divadelní antropologie; 1996 se habilitoval knihou Divadlo španělského zlatého věku, 1997 byl zvolen děkanem, 1999 se stal profesorem. Časopisecky publikoval ukázky z překladů poezie, původní básně, dále povídky, eseje a literární kritiky. Trvale spolupracoval s Československým, respektive Českým rozhlasem na přípravě literárních pořadů. Je rovněž autorem několika rozhlasových her (Geniální padělek, 1990, Netrap se, buď štasten, 1991, Černá vdova, 1992, Beatrice, 1997), psychologicky laděných divadelních her (Kdo krade, má za tři, 1968, Milostné dopisy, 1974) a próz (novela Zmizení, 1969, Zednická novela, 1974). V překladatelské práci, která je těžištěm Mikešovy literární činnosti, se zaměřuje zejména na francouzskou, italskou a španělskou literaturu, především na poezii a drama. Těmto oblastem se věnuje i v esejistické tvorbě a v odborných studiích Divadlo španělského zlatého věku (1995). Do italštiny překládá českou poezii 20. století, například texty J. Ortena, V. Nezvala a V. Holana.

Překlady z francouzštiny

Alcoforado /Alcoforadová/, Mariana: Dopisy portugalské jeptišky (Lettres; premiéra Cheb, Městské divadlo 1999)
Baudelaire, Charles: Čas je hráč (VB, Praha, Československý spisovatel 1986, + Jaroslav Fořt, Jaroslav Goll, Vladimír Holan, František Hrubín, Svatopluk Kadlec, Vítězslav Nezval, Jiří Pelán, Ivan Slavík)
Cocteau, Jean: Orfeova závěť (Poèmes, Cérémonial espagnol du Phénix, Le Requiem, Les Mariés de la Tour Eiffel, Le Sang d'un poète; VB, VD, kritiky, úvahy, Praha, Odeon 1977, s Jiřím Konůpkem)
Corbière, Tristan: Žluté lásky (Les Amours jaunes; s Karlem Čapkem, Viktorem Dykem a Jindřichem Hořejším, VB, Praha, Odeon 1975)
Corneille, Pierre: Cid (Cid; D, premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1993)
Hugo, Victor: Beru si slovo (VB, Praha, Odeon 1985, účast na překladu)
Hugo, Victor: Dělníci moře (Les Travailleurs de la mer; R, Praha, SNKLHU 1958, Vladimír Mikeš [verše] s Bohuslavem Rovenským [text])
Hugo, Victor: Marion de Lorme (Marion de Lorme; D, Praha, Dilia 1959; in: Dramata Praha, Odeon 1964)
Hugo, Victor: Napoleon Malý (Napoléon le Petit; próza-pamflet, Praha, Odeon 1958)
Ionesco, Eugèno: Židle (Les chaises; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1992)
Molière: Lakomec (L´Avare; D, premiéra Zlín, Městské divadlo Zlín 1999)
Molière: Misantrop (Le Misanthrope; D, premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1998; premiéra Brno, Národní divadlo 2000)
Molière: Tartuffe (Tartuffe; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1988)
Pět romantických siluet. Antologie francouzského romantismu (VB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Petr Kopta [jako Vladimír Mikeš])
Picasso, Pablo: Literární dílo (L´Oeuvre poétique; BB, DD, EE, Praha Odeon 1967)
Racine, Jean: Britannicus (Britannicus; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1993)
Ramuz, Charles-Ferdinand: Příběh vojáka (Lhistoire dun soldat; ..., Loutkář 1999)
Supervielle, Jules: Neznámí přátelé (Amis inconnus; VB, Praha, Odeon 1977)
Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění (EE, Praha, Odeon 1978, [Vladimír Mikeš=Václav Černý])

Překlady z italštiny

Bonaviri, Giuseppe: Dolcissimo (Dolcissimo; R,, in: Nezměrný čas, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Calvino, Italo: Baron na stromě (Il barone rampante; R, Praha, SNKLU 1962; 2. vydání in: Naši předkové, Praha, Odeon 1970)
Dante Alighieri: Peklo (L'Inferno; B, Praha, Mladá fronta 1978)
Dante Alighieri: Božská komedie (La divina commedia; B, komentovaný výběr, Praha, Československý spisovatel 1984)
De Micheli, Mario: Picassovo literární dílo (Scritti di Picasso; sborník, Praha, Odeon 1967)
De Micheli, Mario: Umělecké avantgardy dvacátého století (Le avanguardie artistiche del Novecento; EE, Praha, SNKLHU 1964)
Flora, Francesco: Jednota jazyků a překlady (L´unità delle lingue e le traduzioni; stať, in: Překlad literárního díla, Praha, Odeon 1970)
Giudici, Giovanni: Autobiologie; VB, Praha, Odeon 1978)
Giudici, Giovanni: Ta Bovary jsem já (La vita in versi, Autobiologia; VB, Praha, Svoboda 1969)
Goldoni, Carlo: Letní byt (La villeggiatura; D, premiéra Praha, Činoherní klub 1999)
Goldoni, Carlo: Náměstíčko (Il campiello; D, premiéra Praha Národní divadlo 1978; Hradec Králové 1987; České Budějovice 1988; Kladno 1989, s Janem Vladislavem, inscenováno pod jménem Vladimír Mikeš)
Levi, Primo: V nejisté hodině (Ad ora incerta; VB, Praha, Triáda 1997)
Luzi, Mario: Terč života (VB, Praha, Odeon 1988)
Montale, Eugenio: Pelyněk s medem (VB, Praha, Odeon 1984)
Pasolini, Pier Paolo: Gramsciho popel (Le ceneri di Gramsci; BB, Praha, SNKLHU 1963)
Pavese, Cesare: Ďábel na kopcích (Il diavolo sulle colline; N, in: Přítelkyně / Ďábel na kopcích, Praha, SNKLU 1965)
Pigafetta, Antonio: Zpráva o první cestě kolem světa (Relazione sul primo viaggio intorno al globo; cestopis, Praha, Mladá fronta 1975)
Pirandello, Luigi: Čapka s rolničkami (Il berretto a sonagli; D, premiéra Brno, Národní divadlo Brno 1999)
Přerušený ráj. Antologie moderní italské poezie (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Radovan Krátký [Pavese])
Saba, Umberto: Terst a jeho žena (Il canzoniere; VB, Praha, Odeon 1977)
Sablone, Benito: Přibité kolo (La ruota inchiodata; VB, Mělník, Novanta 1998)
Sanctis, Francesco de: Dějiny italské literatury (Storia della letteratura italiana; Praha, SNKLHU 1959, s Václavem Černým, Janem Vladislavem a O. F. Bablerem [verše], [Vladimír Mikeš verše])
Šťastná setkání. Moderní italská poezie (VB, Praha, Práce 1984)

Překlady z němčiny

Goethe, Johann Wolfgang: Píseň Zulejčina (Westöstlicher Divan, Suleika Buch; BB, Praha, Lyra Pragensis 1983)
Hölderlin, Friedrich: Světlo lásky (VB, Praha, Československý spisovatel 1977)

Překlady z portugalštiny

Andrade, Carlos Drummond de: Fyzika strachu (VB, Praha, Odeon 1967)
Písně portugalských trobadorů (VB, Praha, Mladá fronta 1983)
Vicente, Gil: Fraška o Inês Pereirové (La farsa se Inês Pereira; D, premiéra Praha, Československý rozhlas 1965)

Překlady ze španělštiny

Calderón de la Barca, Pedro: Dcera vichřice (La hija del aire; D, premiéra Praha, Divadlo komedie 1997)
Calderón de la Barca, Pedro: Život je sen (La vida es sueño; D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1969; Praha, Odeon 1981)
Cervantes, Miguel de: Cesta na Parnas (El Viaje al Parnaso; poema, Praha, Lyra Pragensis 1981)
Espronceda, José de: Výbor (VB, Praha, Mladá fronta 1961)
García Lorca, Federico: Krvavá svatba (La Bodas de sangre; D, Praha, Československý rozhlas 1990)
Hernández, Miguel: Vítr v olivách (VB, Praha, Odeon 1975)
Molina, Tirso de: Sevillský svůdce a kamenný host (El Burlador de Sevilla; D, Praha, Odeon 1984)
Paz, Octavio: Luk a lyra (El arco y la lira; EE, Praha, Odeon 1992)
Paz, Octavio: Pták vteřiny (VB, Praha, Československý spisovatel 1991)
Vallejo, César: Černí poslové (VB, Praha, Odeon 1973)
Vega, Lope de: Proč unikáš mi (VB, Praha, Mladá fronta 1977)