Pokorný Jindřich

Pokorný Jindřich


* 12. 4. 1927 Praha

literární historik, esejista a editor, překladatel z němčiny, francouzštiny a latiny

Po maturitě (1946) na reálném reformním gymnáziu v Praze studoval 1946-50 současně na Právnické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Práva absolvoval 1950 a získal titul JUDr., filozofii mu z politických důvodů nebylo umožněno dokončit, pokračoval v pokojových seminářích Jana Patočky. 1950 musel rovněž opustit místo redaktora (v nakladatelství Evropský literární klub, od 1947); potom pracoval převážně v dělnických profesích. Koncem 50. let začal publikovat své překlady a externě spolupracovat s rozhlasem, 1965-70 byl redaktorem Československého rozhlasu. Po nuceném odchodu byl 1971-73 zaměstnán jako čerpač u Vodních zdrojů, 1973-75 byl právníkem Správy pro věci majetkové v Praze, poté byl ve svobodném povolání. V rámci samizdatových aktivit založil počátkem 80. let Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání a do 1990 byl jeho předsedou. 1992-97 zasedal v Radě Českého rozhlasu, 1992-98 byl předsedou Nadace Rainera Marii Rilka, řídíl edice Bibliotheca germano-austro-bohemica, Litteraria germano-austro-bohemica a sborníky IANUA pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. V letech 1991 a 1995-98 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od 1995 vedl germano-austro-bohemistický seminář. V četných studiích a komentářích věnoval pozornost rytířské kultuře, recepci dvorské epiky a německé literatuře v českých zemích, dále problematice a metodice germano-austro-bohemistických studií, zabýval se faustovskou látkou, tvorbou R. M. Rilka, H. von Kleista a osobnostmi, které se pokusila oficiální historiografie 1948-89 vymazat z českých dějin (A. Kraus, C. Hoffmann, Zd. Němeček, dále P. Drtina aj.). Překládá poezii a veršovaná dramata z němčiny (jako jeden z mála také ze středověké), z francouzštiny a latiny, za jazykové spolupráce i z dalších jazyků.

 

Překlady z francouzštiny

Básníci pařížské bohémy. 1830-1848 (VB, Praha Odeon 1984)
Emmanuel, Pierre: Orfeův návrat (VB, Praha, Vyšehrad 1972, náklad zničen)
Hugo, Victor: Beru si slovo (VB, Praha, Odeon 1985, + další překladatelé)
Hugo, Victor: Ruy Blas (Ruy Blas; D, Praha, SNKLU 1964, + Petr Kopta)
Chénier, André: Milostný deník (VB, Praha, Odeon 1970; Praha, Odeon 1986)
Kniha o kabaretu (VB [francouzské a německé verše], Praha, Mladá fronta 1988)
Neznámý Parnas (VB, Praha Odeon 1988)
Racine, Jean: Berenika (Bérénice; D, Praha, Dilia 1963/64, + Petr Kopta)
Rostand, Edmond: Cyrano z Bergeracu (Cyrano de Bergerac; D, Praha, Odeon 1971, + Petr Kopta; přepracované vydání Praha Odeon 1975, pouze Jindřich Pokorný; in: Kniha o Cyranovi, Praha, Mladá fronta 1996, pouze Jindřich Pokorný; do 2005 uvedeno v 17 inscenacích)
Voltaire: Satiry a jiné básně (VB, in: Zaira / Verše / Výběr z prací dějepisných / Korespondence, Praha, Odeon 1974)

 

Překlady z italštiny

Casanova, Giacomo: Básně (VB, Praha, Odeon 1968)
Gozzi, Carlo: Turandot (Turandot; D, Praha, Dilia 1963; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1963, + Petr Kopta)

 

Překlady z latiny

Horatius: Carmina (Carmina; BB, in: Vavřín a réva, Praha, Odeon 1972, jméno překladatele nesmělo být uvedeno)

 

Překlady z maďarštiny

Babits, Mihály: Údolí neklidu (Összegyűjtött versei; BB, Praha, Odeon 1982, + Anna Rossová [jazyková spolupráce])
Juhász, Gyula: Hymnus člověka (Összes versei; VB, Praha Odeon 1987, + Markéta Pražáková, Anna Rossová [jazyková spolupráce], Richard Pražák [jazyková spolupráce])

 

Překlady z němčiny

Bürger, August Gottfried: Balady (Gedichte; VB, Praha SNKLU 1964)
Goethe, Johann Wolfgang: Faust (Faust; dramatická báseň, zkrácená verze, in: Kniha o Faustovi, Praha, Mladá fronta 1982)
Goethe, Johann Wolfgang: Faust a Markétka (Urfaust; dramatická báseň, Praha, Odeon 1982, do r. 2005 uvedeno v 1 inscenaci) Grillparzer, Franz: Sen jako život (Der Traum ein Leben; D, in: Vídenské lidové divadlo, Praha, Odeon 1990)
Chlapcův kouzelný roh (VB, Praha, Odeon 1977)
Kleist, Heinrich von: Katynka z Heilbronnu (Das Käthchen von Heilbronn; D, in: Tři dramata, Praha, Mladá fronta 1980; do 2005 uvedeno v 5 inscenacích)
Kleist, Heinrich von: Princ Bedřich Homburský (Prinz Friedrich von Homburg; D, in: Tři dramata, Praha, Mladá fronta 1980; do 2005 uvedeno v 1 inscenaci)
Kleist, Heinrich von: Rozbitý džbán (Der zerbrochne Krug; D, in: Záhadný nesmrtelný, Praha, Mladá fronta 1980; do 1999 uvedeno ve 4 inscenacích)
Kniha o kabaretu (VB [francouzské a německé verše], Praha Mladá fronta 1988)
Moravo, Čechy radujte se! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců (VB, Praha, Aula 1998, + Václav Bok)
Nářek nad hrdiny Písně (diu klage) (B, in: Píseň o Nibelunzích, Praha, Odeon 1989)
Německé balady (VB, Praha, Světová literatura 1/1960)
Píseň o Nibelunzích (Praha Odeon 1974; Praha, Odeon 1989)
Rilke, Rainer Maria: Lodice času (VB, Praha, Odeon 1966; in: ...a na ochozech smrt jsi viděl stát, Praha, Československý spisovatel 1990)
Wolfram von Eschenbach: Parzival (B, Praha, Aula 2000)

 

Překlady z vlámštiny

Vlámská lyrika (VB, Praha SNKLU 1963)

 

poslední aktualizace: 13.4.2007