Makariusová Jana

Makariusová Jana* 16. 5. 1938 Praha

překladatelka z italštiny a španělštiny

Po složení maturitní zkoušky studovala jazyky na Jazykové škole v Praze. Pracovala pro pražské zastoupení francouzské letecké společnosti Air France, po sňatku s překladatelem Janem Makariusem (1913-1981) se od 1964 věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Zaměřila se na texty určené pro divadlo, na řadě překladů spolupracovala s Janem Makariusem (1913-1981).

Překlady z italštiny

Candoni, Luigi: Sladká zapomenutí (Dolci smemorie; D, Praha, Dilia 1970, + Jan Makarius)
De Benedetti, Aldo: Dobrou noc, Patricie (Buonanotte, Patrizia; D, Praha, Orbis 1957, + Jan Makarius)
De Benedetti, Aldo: Jdu pro víno, zatím prostři! (Il destino si diverte; D, Praha, Dilia 1977)
De Benedetti, Aldo: Milostné dostaveníčko (Incontro d'amore; D, Praha, Dilia 1973)
De Benedetti, Aldo: Pavlína a lvi (Paola e leoni; D, Praha, Dilia 1966, + Jan Makarius)
Manzari, Nicola: Ruka na rameni (La mano sulla spalla; D, Praha, Dilia 1971 + Jan Makarius)
Messina, Paolo: Vyšívačky (Le ricamatrici; D, Praha, Dilia 1979, + Jan Makarius)
Nicolaj, Aldo: Ozbrojený trojúhelník (Spari e dispari o Triangolo armato; D, Praha, Dilia 1987)
Nicolaj, Aldo: Únos v Neapoli (La prova generale; D, Praha, Dilia 1980, + Jan Makarius)

Překlady ze španělštiny

Buero Vallejo, Antonio: Příběh jednoho schodiště (Historia de una escalera; D, Praha, Dilia 1973, + Jan Makarius)
Buero Vallejo, Antonio: Spánek rozumu (El sueño de la Razón; D, Praha, Dilia 1973, + Jan Makarius)
Gambaro, Griselda: Tábor (El campo). Praha, Dilia 1971, + Jan Makarius)
Miguel Mihura: Vila paní Renardové (El chalet de Madame Renard; D, Praha, Dilia 1986)
Mihura, Miguel: Maribel a podivná rodina (Mirabel y la extraña familia; D, Praha, Dilia 1976, + Jan Makarius)
Sastre, Alfonso: V pasti (En la red; D, Praha, Dilia 1976, + Jan Makarius)
Vilalta, Maruxa: Jako dva holoubci, jako dvě hrdličky (Esta noche juntos, amandonos tanto; D, Praha, Dilia 1971, + Jan Makarius)