Hajná Ilja

Hajná Ilja* 23. 12. 1944 Počátky

překladatelka z italštiny a španělštiny

(Působí jako redaktorka, autorsky spolupracuje s rozhlasem. Překládá prózu a literaturu faktu z italštiny a španělštiny.)

Překlady z italštiny

Fenoglio, Beppe: Válka na pahorcích (Il partigiano Johnny; R, Praha, Naše vojsko 1977, + Josef Hajný)
Macchiavelli, Loriano: Stíny v podloubí. Na vršcích za svítání (Ombre sotto i portici. Sui colli all'alba; RR, Praha, Svoboda 1987)

Překlady ze španělštiny

Corvalán, Luis: Tak jsme žili (LF [vzpomínky], Praha, Práce 1978)
Gallegos, Rómulo: Cantaclaro (Praha, Práce 1976)