Databáze

BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU
PO ROCE 1945

Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945 byla financována z prostředků Ministerstva kultury České republiky v letech 1998–2001. Představuje první hlubší zmapování jedné z nepominutelných oblastí kontaktu české kultury s národními kulturami celého světa. Zahrnuje na 1300 hesel (včetně odkazových) českých překladatelů a překladatelek působících v období mezi lety 1945 a cca 2005 a podrobnou výběrovou bibliografii jejich knižně (výjimečně časopisecky) publikovaných překladů.

Databáze je v současné době archivována a aktuálně neprobíhá a v dohledné době ani nebude probíhat její aktualizace. Databáze není seznamem členů Obce překladatelů.

OSOBNOSTI »

JAZYKOVÉ OBLASTI »