Databáze

BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU
PO ROCE 1945

Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945 byla financována z prostředků Ministerstva kultury České republiky v letech 1998-2001. Představuje první hlubší zmapování jedné z nepominutelných oblastí kontaktu české kultury s národními kulturami celého světa. Zahrnuje 1360 hesel (včetně odkazových) českých překladatelů, působících v období od roku 1945 do současnosti, a podrobnou výběrovou bibliografii jejich knižně (výjimečně časopisecky) publikovaných překladů.

Jsme si vědomi toho, že zde nejsou údaje za posledních deset let, aktuální spolehlivá bibliografie stále chybí, komplexní informace nelze bohužel nalézt ani v databázi  vytvořené Ústavem translatologie FF UK, ani v databázi Národní knihovny. Obec překladatelů se pokouší o nápravu daného stavu. Děkujeme za pochopení.

OSOBNOSTI »

JAZYKOVÉ OBLASTI »