Bahníková Alena

Bahníková Alena*20. 2. 1948 Liberec

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z italštiny

Po maturitě (1966) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Liberci studovala 1966-71 italštinu, francouzštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1972 získala titul PhDr. V letech 1972-81 vyučovala na Jazykové škole v Praze, od 1990 působí jako odborná asistentka na katedře jazyků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve vědecké práci se zaměřuje na metodiku výuky italštiny a na odbornou italštinu, především z oblasti sociologie a politologie. Překládá z italštiny, zejména divadelní hry. Otec Václav Bahník (*1918) je překladatelem z klasických jazyků a italštiny.

Překlady z italštiny

Boggio, Maricla: Máma hrdinka (Mamma eroina; D, Roma, Istituto del Drama Italiano Praha, Istituto Italiano di Cultura 1993)
Bordon, Furio: Poslední měsíce (Le ultime lune; D, Roma, Istituto del Drama Italiano Praha, Istituto Italiano di Cultura 1993)
Familiari, Rocco: Don Giovanni a jeho sluha (Don Giovanni e il suo servo; D, Roma, Istituto del Drama Italiano Praha, Istituto Italiano di Cultura 1994)
Fellini, Federico - Guerra, Tonino: Amarcord (Amarcord; P, Praha, Odeon 1973)
Guttuso, Renato: O malířích (Mestiere di pittore, Scritti sull´arte e la società; EE, Praha, Odeon 1984, s Václavem Bahníkem)
Leonardo da Vinci: Nápady (VP, Praha, Odeon 1982; Praha, Ivo Železný 1996)
Soddu, Ubaldo: Valérie a svět divů (Valeria delle meraviglie; D, Roma, Istituto del Drama Italiano Praha, Istituto Italiano di Cultura 1992)
Siciliano, Enzo: Nevyřčená slova (La parola tagliata in bocca; D, Roma, Istituto del Drama Italiano Praha, Istituto Italiano di Cultura 1993)
Vistarini, Carla: Ugo (Ugo; D, Roma, Istituto del Drama Italiano Praha, Istituto Italiano di Cultura 1991)