Brichtová Terezie

Brichtová Terezie* 13. 1. 1925 Praha

řeholnice, překladatelka z italštiny, francouzštiny, španělštiny, angličtiny, němčiny a polštiny

Vlastním jménem Věra Brichtová, přijala řeholnické jméno Marie Terezie. V roce 1949 byla vyloučena ze studia na Vysoké škole politické a sociální, v roce 1950 vstoupila do dominikánského (Kazatelského) řádu. Po nucené deportaci z kláštera vykonávala různá manuální i úřednická zaměstnání. Přitom pracovala na překladech liturgických textů a církevních dokumentů. Přeložila z francouzštiny Úvod do teologie, který byl vytištěn jen tajně cyklostylem. Roku 1988 stála u zrodu Karmelitánského nakladatelství, na jehož ediční činnosti se významně podílí.

Překlady z angličtiny

Brandsma, Titus: Krása Karmelu (The Beauty of Carmel; spiritualita karmelitánského řádu, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1992)
Cummins, Robert: Osvobození k radosti (Freedom to Rejoice; úvod do nauky, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994)
Cuskelly, A.: Současná spiritualita (A heart to know Thee; duchovní život z hlediska psychologie, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994)
Dudley-Smith, Timothy: Příběhy o Pánu Ježíši (Stories of Jesus; příběhy z evangelia pro děti, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995)

Překlady z francouzštiny

Bratr Pierre-Marie: Kniha života mnišského bratrstva Jeruzalém (Jérusalem, Livre de Vie; ..., Brno, Vetus Via 1998)
Congar, Yve J.: Za církev sloužící a chudou (Pour une Église pauvre et servante; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995)
Dahler, Étienne: Jeruzalém v dějinách spásy ("Si je t'oublie, Jérusalem!"; zamyšlení, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993)
De Lubac, Henri: Katolicismus (Catholicisme; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995)
František od P. Marie: Tvář svaté Panny (Le Visage de la Vierge; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1992)
Galot, Jean: Otče, kdo jsi? (Père, qui es-tu?; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999)
Gaucher, Guy: Jan a Terezie, plameny lásky (Jean et Thérèse, flammes d'amour; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999)
Laurentin, René: Život svaté Bernadety (Vie de Bernadette; životopis, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996)
Liagre, P.: Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux (La retraite avec ste Thérèse de l'Enfant Jésus; exerciční přednášky, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993)
Loew, Jacques: Jako by viděl Neviditelného (Comme s'il voyait l'Invisible; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997)
Marie Ancilla: Ve škole otců pouště (spojené 2 tituly: Chercher Dieu avec les Pères du désert et leurs héritiers / Tu aimeras ton frère; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999)
Sestra Marie Anna od Ježíše: Anna od Ježíše (Anne de Jésus; životopis, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993)
Sion, Victor: Duchovní realismus Terezie z Lisieux (Le réalisme spirituel de Thérese de Lisieux; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1992)
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše: Autobiografické spisy (Les Manuscrits Autobiographiques; vlastní životopis,Vimperk, Nakladatelství tiskárny Vimperk 1991)
Thurian, Max: Maria, matka Pána (Marie, mère du Seigneur; teologické úvahy, Brno, Nakladatelství Petrov, 1991)
Vanier, Jean: Deprese (Dépression; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995)

Překlady z italštiny

Cantalamessa, Raniero: Dech božského Ducha (Il soffio dello Spirito; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998)
Cantalamessa, Raniero: Eucharistie - naše posvěcení (L´eucaristia nostra santificazione; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997)
Cantalamessa, Raniero: Chudoba (Povertà; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996)
Cantalamessa, Raniero: Maria, zrcadlo církve (Maria uno specchio per la chiesa; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995)
Cantalamessa, Raniero: My kážeme Krista ukřižovaného (Noi predichiamo Cristo crocifisso; úvahy, kázání, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996)
Cantalamessa, Raniero: Panenství (Verginità; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993; 2. vydání Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999)
Cantalamessa, Raniero: Poslušnost (L'obbedienza; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993)
Cantalamessa, Raniero: Sestra smrt (Sorella morte; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997)
De Fiores, Stefano - Goffi, Tullo: Slovník spirituality (Nuovo dizionario di spiritualità; encyklopedie, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999)
Donghi, Antonio: Gesta a slova (Gesti e parole; pojednání, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995)
Giglioni, Paolo: Svátosti Krista a církve (Sacramenti di Cristo e della chiesa; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996)
Magie, zlí duchové, satanské obřady (Magia, demoni, riti satanici; pastýřské listy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996)
Masini, Mario: Úvod do „lectio divina" (Iniziazione alla „Lectio divina"; meditace, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993)
Scapin, Santino: Titus Brandsma (Tito Brandsma; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994)
Wojtyla, Karol: Znamení odporu (Segno di contraddizione; duchovní cvičení, Řím, Křestanská akademie 1981)

Překlady z němčiny

Grün, Anselm: Modlitba jako setkání (Gebet als Begegnung; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1993)
Schauber /Schauberová/, Vera - Schindler, Hans Michael: Rok se svatými (Heilige und Namenspatrone; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994, s dalšími překladateli)

Překlady z polštiny

Kluz, Wladyslaw: Světlo a stín (Czterdzieci siedem lat życia; životopis, Praha, České katolické nakladatelství Zvon 1991)

Překlady ze španělštiny

Svatý Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel (Subida del Monte Carmelo; Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999)