Ohnesorg Otto

Ohnesorg Otto* 2. 4. 1911

překladatel z italštiny

(Překládal hlavně divadelní hry.)

Překlady z italštiny

Bertoli, Pier Benedetto: Deníky (Diari; D, Praha, Dilia 1977)
Betti, Ugo: Palác spravedlnosti (Corruzione al palazzo di giustizia; D, Praha, Dilia 1973)
Luongo, Giuseppe: Pohádka o zlaté knize (Il principe Air; D, Praha, Dilia 1963)
Marotta, Giuseppe - Randone, Belisario: Útočiště vdov (Vado per vedove; D, Praha, Dilia 1970)
Marotta, Giuseppe - Randone, Belisario: Hosté paní Veroniky (Veronica e gli ospiti; D, Praha, Dilia 1970)
Nunez del Castillo, Barbara: Okamžik iluze (Un attimo d' illusione; D, Praha, Dilia 1969)
Solmi, Angelo: Federico Fellini (Storia di Federico Fellini; monografie, Praha, Orbis 1967)