Pokorný Jaroslav

Pokorný Jaroslav* 13. 11. 1920 Praha
† 23. 9. 1983 Praha

dramaturg, divadelní teoretik a kritik, překladatel z italštiny, němčiny a starověké řečtiny

Maturoval 1939 na Akademickém gymnáziu v Praze, 1939-40 byl redaktorem časopisu Hospodářský kritik, 1941-42 působil jako lektor v Burianově D 40 a D 41 a v Městských divadlech pražských, 1942-43 byl překladatelem a lektorem literární a divadelní agentury Alfa, 1943-45 členem sboru filmových statistů. Po 1945 vystudoval divadelní vědu, filozofii a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; titul PhDr. získal 1948 na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií působil jako dramaturg (1945-46 Družstva divadel Práce, 1946-47 činohry 5. května, 1947-48 Studia Národního divadla). 1948-53 byl dramaturgem Národního divadla v Praze. Od 1949 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 1950-57 jako docent dějin divadla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. 1959-61 byl dopisovatelem Československé tiskové kanceláře v Římě a 1965-69 působil jako asistent na katedře bohemistiky univerzity v Neapoli. Jinak se věnoval literární, divadelní a překladatelské práci ve svobodném povolání. V centru jeho uměleckého i vědeckého zájmu stálo divadlo. Psal divadelní hry (Plavci, 1941, Most na hranicích, 1948), melodramy (Křídový kruh, 1947) a libreta (k operám J. Hanuše Plameny, 1956, Sluha dvou pánů, 1959, Pochodeň Prometheova, 1965). Významnější je odborná práce teatrologická - studie Složky divadelního výrazu (1946), studie 30 let sovětského divadla (1947, s J. Honzlem), skripta Přehled dějin světového divadla (1951), monografie Shakespearova doba a divadlo (1955, rozšířené 1985). Odborné články a kritiky publikoval v teatrologických časopisech (Divadlo, Divadelní noviny, Otázky divadla a filmu, Sovětské divadlo). Orientace na italskou kulturu se odrazila v autorském podílu na italské divadelní encyklopedii Enciclopedia dello spettacolo (Roma 1954-66) a v autorství monografie Dante (1966). V překladatelské práci se rovněž zaměřoval na italštinu, přetlumočil řadu divadelních her (C. Goldoni, N. Machiavelli), próz (A. Moravia, G. Tomasi di Lampedusa) a odborných prací. Překládal rovněž z němčiny (J. N. Nestroy, T. Storm) a ze starověké řečtiny (Aischylos, Sofokles), je autorem parafrázovaného překladu staré řecké poezie Písně ostrovů a bídy (1942). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z francouzštiny

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Lazebník sevillský. Figarova svatba (Le Barbier de Séville. Le Mariage de Figaro; VD, Praha, SNKLHU 1956, + Karel Kraus, František Hrubín [verše a písně], [Jaroslav Pokorný verše a písně])

Překlady z italštiny

Alvaro, Corrado: Dvacetiletí (Vent'anni; R, Praha, Naše vojsko 1979)
Anonym: Benátčanka (La Venexiana; D, Praha, Dilia 1966)
Ariosto, Ludovico: Zuřivý Roland ve vyprávění a výběru Itala Calvina (Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino con una scelta del poema; epos, Praha, Odeon 1974, + Josef Hiršal [přebásnil])
Fellini, Federico: Sladký život (La Dolce vita; scénář, in: 5 scénářů, Praha, Odeon 1966)
Goldoni, Carlo: Žádná holka (La putta onorata; D, Praha, Dilia 1965)
Goldoni, Carlo: Benátská vdovička (La vedova scaltra; D, Praha, Dilia 1962)
Goldoni, Carlo: Impresario ze Smyrny (Impressario delle Smirne; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; in: Komedie svazek 3, Praha, SNKLHU 1957)
Goldoni, Carlo: Jemnostpán markýz (Il Feudatario; D, in: Komedie svazek 2, Praha, SNKLHU 1955)
Goldoni, Carlo: Jemnostpanáček markýz (Il Feudatario; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954)
Goldoni, Carlo: Chytrá vdova (La vedova scaltra; D, in: Komedie, Praha, SNKLHU 1954)
Goldoni, Carlo: Náměstíčko (Il campiello; D, Praha, Dilia 1967)
Goldoni, Carlo: Neotesanci (I Rusteghi; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954)
Goldoni, Carlo: Pan Todero Brumla aneb Starý protiva (Sior Todero Brontolon o sia Il vecchio fastidioso; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956)
Goldoni, Carlo: Poprask na laguně (Le baruffe Chiozzotte; D, Praha, Orbis 1954; in: Komedie, Praha, SNKLHU 1954)
Goldoni, Carlo: Poprasky v Chiozze (Le baruffe Chiozzotte; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953)
Goldoni, Carlo: Sluha dvou pánů (Il servitore di due padroni; D, Praha, Umění lidu 1950; in: Komedie, Praha, SNKLHU 1954)
Goldoni, Carlo: Treperendy (I pettegolezzi delle donne; D, Praha, Dilia 1961)
Goldoni, Carlo: Vtipná vdova (La vedova scaltra; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954)
Gramsci, Antonio: Sešity z vězení (Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, Letteratura e vita nazionale, Risorgimento; výbor z díla, Praha, Československý spisovatel 1959)
Italská renesanční lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1956, + Ivo Fleischmann, Emanuel Frynta, František Halas, Jan Vladislav)
Machiavelli, Niccolo: Život Castruccia Castracaniho z Lukky. Vladař (La vita di Castruccio Castracani di Lucca, Il principe; LF, Praha, Odeon 1969, + Adolf Felix)
Machiavelli, Niccolo: Mandragora (Mandragola; D, Praha, Dilia 1955)
Machiavelli, Niccolo: Mandragora. Belfagor (DD, in: Opere di Niccolo Machiavelli, Praha, SNKLHU 1956)
Manzari, Nicola: Salud (Salud; D, Praha, Dilia 1967)
Marino, Giambattista: Polibky (VB, Praha, Odeon 1974, + Josef Hiršal [přebásnil])
Medici, Lorendo de: Karneval (VB, Praha, Odeon 1979)
Moravia, Alberto: Římské povídky (Racconti romani; PP, Praha, SNKLHU 1958)
Moravia, Alberto: Římské povídky (Racconti romani, Nuovi racconti romani; VP, Praha, Odeon 1976)
Moravia, Alberto: Horalka (La Ciociara; R, Praha, SNKLHU 1962, + Alena Wildová)
Moravia, Alberto: Konformista (Il conformista; R, Praha, Melantrich 1984)
Navštívení krásy (VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Emanuel Frynta, Jan Vladislav)
Petrarca, Francesco: Zpěvník (VB, Praha, Československý spisovatel 1979)
Pirandello, Luigi: Sicilská komedie (Liola; D, Praha, Dilia 1974)
Pratolini, Vasco: Metello (Metello; R, Praha, SNKLHU 1957)
Quasimodo, Salvatore: Život není sen (VB, Praha, Mladá fronta 1960)
Quasimodo, Salvatore: A náhle je večer: výbor z poezie (VB, Praha, Odeon 1984)
Tasso, Torquato: Osvobozený Jeruzalém ve vyprávění a výběru Alfreda Giulianiho (Gerusalemme liberata di Torquato Tasso raccontata da Alfredo Giuliani con una scelta del poema; epos, Praha, Odeon 1980, + Josef Hiršal [přebásnil])
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe: Gepard (Il Gattopardo; R, Praha, SNKLU 1963)
Viviani, Raffaelle: Neapolská noc (Via Toledo di notte; D, Praha, Dilia 1962)
Viviani, Raffaelle: Neapolská ulička (Il vicolo; D, Praha, Dilia 1962)
Viviani, Raffaelle: Neapolský přístav (Scalo marittimo; D, Praha, Dilia 1962)
Viviani, Raffaelle: Počestný podvodník (L'imbroglione onesto; D, Praha, Dilia 1965)

Překlady z latiny

Menandros: Morous (Dyskolos; D, Praha, Dilia 1979)
Petrarca, Francesco: Listy velkým i malým tohoto světa. Výbor z korespondence (Epistolae de rebus familiaribus et Variae [s přihlédnutím k vydání Le familiarie]; Praha, Odeon 1974, + Antonín Rausch)
Plautus, Titus Maccius: Komedie o strašidle (Mostellaria; D, Praha, Orbis 1960)

Překlady z němčiny

Mehring, Franz: Stati o dramatu. Výbor z díla (Zur Literaturgeschichte 1, 2; LF, Praha, Orbis 1954, + Jan Rak, Marie Pokorná)
Nestroy, Johann Nepomuk: Byt k pronajmutí (Eine Wohnung zu vermieten; D, Praha, Dilia 1963)

Překlady ze starověké řečtiny

Aischylos: Peršané (Persai; D, Praha, Orbis 1954, [jako překladatel uveden Vladimír Šrámek, Jaroslav Pokorný uveden jako autor doslovu])
Sofoklés: Oidipús vladař (Oidipús tyrannos; D, Praha, Umění lidu 1950; Praha, Orbis 1963)

Překlady ze sanskrtu

Šúdraka: Hliněný vozíček. Staroindické drama (Mrččhakatikam; D, Praha, SNKLHU 1959, + Ivo Fišer)

Překlady ze španělštiny

Calderón de la Barca, Pedro: Zalamejský rychtář (El alcalde de Zalamea; D, Praha, Orbis 1959; Praha, Dilia 1959)
Vega, Lope de: Ovčí pramen (Fuente Ovejuna, D, Praha, Osvěta 1952; Praha, Dilia 1960, + Otokar Fischer)