Benešová Hana

Benešová Hana* 3. 1. 1929 Praha

nakladatelská redaktorka, překladatelka z italštiny

Rozená Hubičková. Vystudovala románské jazyky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). Více než tři desetiletí - od roku 1955 do roku 1988 - působila jako redaktorka ve Státním pedagogickém nakladatelství. Je autorkou Česko-italského a italsko-českého slovníku na cesty (1976), autorsky i redakčně spolupracovala na přípravě učebnice Italština (1985). V překladatelské činnosti se zaměřila na italskou literaturu 20. století a na literaturu pro mládež.

Překlady z italštiny

Aleramo /Aleramová/, Sibilla: Žena (Una donna; R, Praha, SNKLHU 1959)
Argilli, Marcello: Deset měst (Le dieci citta; pro děti, Praha, Albatros 1977)
Argilli, Marcello - Parca, Gabriella: Šroubek v cirkuse (Chiodino nel circo; pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Argilli, Marcello - Parca /Parcová/, Gabriella: Šroubkova dobrodružství (Le Avventure di Chiodino; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)
Calvino, Italo: Smolař Matěj aneb dvacet příběhů s neveselým koncem (Marcovaldo; PP, Praha, Albatros 1974)
D'Agata, Giuseppe: Doktor na pokladnu (Il medico della mutua; R, Praha, Odeon 1967)
De Jaco, Aldo: Výjimečný týden (Una settimana eccezionale; N, Praha, SNKLHU 1962)
Ginzburg /Ginzburgová/, Natalia: Milý Michale (Caro Michele; R, Praha, Odeon 1977)
Levi, Primo: Prvky života (Il sistema periodico; R, Praha, Odeon 1981)
Monaco, Giovanni: Je mrtvo slitování (Pieta l´e morta; LF, Praha, Naše vojsko 1958, + Vladimír Tosek)
Rodari, Gianni: Jasmínek v zemi lhářů (Gelsomino nel paese dei bugiardi; pohádkový příběh, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Rodari, Gianni: O statečném Cibulkovi (Il romanzo di Cipollino; pro děti, Praha, Albatros 1972)
Rodari, Giovanni: Pohádky po telefonu (Favole al telefono; PP, Praha, Albatros 1983)
Salgari, Emilio: Tygři z Mompracemu (Le tigri di Mompracem; pro děti, Praha, Mladá fronta 1973)
Silone, Ignazio: Lukovo tajemství (Il segreto di Luca; R, Praha, Odeon 1989)
Svevo, Italo: Vědomí a svědomí Zena Cosiniho (La coscienza di Zeno; R, Praha, Odeon 1975)
Venturi, Marcello: Z pouště domů (Dalla sirte a casa mia; P, in: Tíha naděje, Praha, Naše vojsko 1963)