Zaoralová-Hepnerová Eva

Zaoralová-Hepnerová Eva* 28. 11. 1932 Praha

filmová publicistka, překladatelka z francouzštiny a italštiny

Rozená Šebánková, publikuje pod příjmením Zaoralová i Hepnerová. 1956 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (PhDr.). Roku 1968 začala pracovat v redakci časopisu Film a doba, nejprve jako redaktorka, později se stala zástupkyní šéfredaktora a v letech 1989-92 byla šéfredaktorkou. Zaměřuje se na filmovou publicistiku, své články a recenze publikovala kromě časopisu Film a doba zejm. v časopisech Kino a Záběr a v denním tisku (1968-90 Svobodné slovo, od 1991 Mladá fronta Dnes). Autorka knižních monografií Marcello Mastroianni (1984), Marlene Dietrichová (1987). Překládá z francouzštiny a italštiny, vedle beletrie směřuje její překladatelská aktivita hlavně ke knihám s filmovou tematikou.

Překlady z francouzštiny

Daninos, Pierre: Jistý pan Blot (Un certain Monsieur Blot; R, Praha, Mladá fronta 1967, jako Eva Hepnerová)
Daninos, Pierre: Zápisky majora Thompsona (Les Carnets du Major Thompson; R, Praha, Mladá fronta 1970, jako Eva Hepnerová)
Simenon, Georges: O hlavu jednoho člověka (La tête d'un homme; R, Praha, Prostor 1995, jako Eva Hepnerová)

Překlady z italštiny

Antonioni, Michelangelo: Kuželník u Tibery (La notte. Blow up. Quel bowling sul Tevere; výbor scénářů, Praha, Odeon 1989, jako Eva Zaoralová)
Aristarco, Guido: Dějiny filmových teorií (Storia delle teorie del film; Praha, Orbis 1968, jako Eva Hepnerová)
Bevilacqua, Alberto: Stačí přejít most (La califfa; R, Praha, Odeon 1981, jako Eva Zaoralová)
Buzzati, Dino: Láska (Un amore; R, in: Láska / Tatarská poušt, Praha, Odeon 1989, jako Eva Zaoralová)
Buzzati, Dino: Tatarská poušť (Il deserto dei tartari; R, in: Láska / Tatarská poušt, Praha, Odeon 1989, jako Eva Zaoralová)
Cassola, Carlo: Voják (Il soldato; N, Praha, SNKLHU 1965, jako Eva Hepnerová)
Céspedes, Alba de: Kočka (La Bambolona; R, Praha, Odeon 1970, jako Eva Hepnerová)
Dessi, Giuseppe: Ostrov stínů (Paese d'ombre; R, Praha, Odeon 1976, jako Eva Hepnerová)
Fellini, Federico: Dělat film (Fare un film; LF, Praha, Panorama 1986, jako Eva Zaoralová)
Fellini, Federico: Ginger a Fred, Když natáčí Federico Fellini, Zpráva o jednom filmu (Ginger a Fred; LF, Praha, Český filmový ústav 1991, jako Eva Zaoralová)
Fruttero, Carlo - Lucentini, Franco: Paní z neděle (La donna della domenica; R, Praha, Odeon 1979, jako Eva Zaoralová)
Modignani, Sveva Casati: Julie se nevzdává (Disperatamente Giulia; R, Praha, Odeon 1993, jako Eva Hepnerová)
Moravia, Alberto: Cesta do Říma (Il viaggio a Roma; R, Praha, Odeon 1993, jako Eva Hepnerová)
Parise, Goffredo: Chlapec a komety (Il ragazzo morto e le comete; R, Praha, Odeon 1978, jako Eva Zaoralová)
Pavese, Cesare: Pablův příběh (Il compagno; R, Praha, Odeon 1972, jako Eva Hepnerová)
Simonetta, Ugo: Až do rána (Tirar mattina; N, in: Pět italských novel, Praha, Odeon 1967, jako Eva Hepnerová)