SRBSKÁ A CHARVÁTSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
SRBSKÁ A CHARVÁTSKÁ LITERATURA
OSOBNOSTI


Babler Otto František
Berkopec Oton
Blažková Milada
Černá Milada
Doležal Jan
Eisner Pavel
Fiedler Jiří
Hanzlík Josef
Henzl Vladimír
Hiršal Josef
Hlavnička Josef
Hrubín František
Janoušová Jaroslava
Karpatský Dušan
Kirschnerová Milena
Kolář Jiří
Kolman Otakar
Kubišta Luděk
Kudělka Viktor
Kundera Ludvík
Lovrič Pavel
Lužík Rudolf
Machonin Sergej
Mařík Kamil
Maříková Marie
Nedvědová Milada
Nedvědová Milada K.
Novaková Jasna
Pánek Jaroslav
Pelíšek Josef
Pišta Jan
Podlipská Darja
Rogoz Zvonimir
Slabý Zdeněk Karel
Sýkorová Stanislava
Štorová Zuzana
Štroblová Jana
Togner Vladimír
Uličný Oldřich
Urban Jaroslav
Urbanová Anna
Vrzalová Věra
Wenigová Irena
Závada Jaroslav
Žáček Jiří
Žilka Ladislav