Kirschnerová Milena

Kirschnerová Milena* 1. 10. 1925 Malé Svatoňovice

literární historička, překladatelka srbské a charvátské literatury

Po studiích srbocharvátštiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1953) pracovala jako redaktorka a překladatelka ve Státním politickém nakladatelství a ve Slovanském výboru ČSR, od 1956 byla zaměstnána ve Slovanském ústavu, od 1964 v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. Zabývala se zejména problematikou srbské a charvátské dramatiky v období mezi dvěma světovými válkami, autorsky se podílela na (nevydaných) Dějinách jugoslávských literatur. Pro encyklopedickou příručku Zdeněk Vančura a kolektiv: Evropské literatury 1945-1958 (1959) napsala kapitolu Srbocharvátská literatura. Na překladech často spolupracovala s Miladou Blažkovou.

Překlady ze srbocharvátštiny

Andrić, Petar: Na levém břehu jezera (Levom obalom jezera; D, Praha, Dilia 1966, + Milada Blažková)
Isaković, Antonije: Veliké děti (Velika deca; PP, Praha, Mladá fronta 1958, + Milada Blažková)
Jelić, Vojin: Pejsku, jak se jmenuješ? (Psiću, a kako je tebi ime?; P pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965, + Milada Blažková)
Kaleb, Vjekoslav: Nádhera prachu (Divota prašine; R, Praha, Mladá fronta 1958, + Milada Blažková)
Kovač, Mirko: Má sestra Elida (Moja sestra Elida; R, Praha, Mladá fronta 1968)
Lukić, Velimir: Bertův povoz aneb Sibyla (Bertove kočije ili Sibila; D, Praha, Dilia 1965)
Lukić, Velimir: Dlouhý život krále Osvalda (Dugi život kralja Osvalda; D, Praha, Dilia 1964)
Veselinović, Janko: Hajduk Stanko (Hajduk Stanko; R, Praha, Mladá fronta 1956, + Milada Blažková)