Mařík Kamil

Mařík Kamil* 2. 6. 1946 Nová Včelnice (u Jindřichova Hradce)

básník, rozhlasový dramatik, překladatel z bulharštiny i dalších slovanských jazyků

Maturoval 1963 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Jindřichově Hradci. Na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích vystudoval češtinu a tělesnou výchovu (1963-67). Krátce učil na základní škole v Lomnici nad Lužnicí. V Českých Budějovicích působil 1968-71 jako metodik v Krajském kulturním středisku a 1971-74 jako inspektor pro kulturu na Jihočeském krajském národním výboru; přitom absolvoval v Praze postgraduální studium kulturní politiky na Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1974-83 vedl literární oddělení Ministerstva kultury České republiky, 1983-89 pracoval jako tajemník Sdružení českých překladatelů. Vydal básnickou sbírku „ale..." (1974), poému Veliký koncert (1976) a další sbírky Zrození (1980), Jak se dělá sad (1983). Československý rozhlas Praha uvedl Maříkovy rozhlasové hry Andělé na podzim (1979), Cesta do začátku (1980), Petrohrad, 1. ledna 1918 (1982), Nebezpečná láska (1984). Uspořádal sborník bulharské poezie Mladá řeka (1979).

Překlady z bulharštiny

Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983 + další překladatelé)
Mladá řeka (antologie bulharské poezie, Praha, Mladá fronta 1979 + další překladatelé)
Stefanov, Dimitr: Daleká viditelnost (VB, Praha, Odeon 1984)
Verše proti smrti (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + další překladatelé)

Překlady z makedonštiny

Hvězdy v poledne (VB Jovana Pavlovského a Todora Čalovského, Světová literatura, 4/1988, + Branka Kubešová [jazyková spolupráce])

Překlady ze srbocharvátštiny

Kolundžija, Dragan: Ruce (VB, Světová literatura, 6/1982, + Marie Maříková)
Mićunović, Radomir: Album zvířátek (leporelo, Praha, Panorama 1985, + Marie Maříková)
Mićunović, Radomir: Hlasité věci (VB, Světová literatura, 3/1983 + Marie Maříková)