Sýkorová Stanislava

Sýkorová Stanislava* 24. 1. 1945 Čejč (u Hodonína)

bibliografka, překladatelka ze srbocharvátštiny

Po dokončení studia češtiny a srbocharvátštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1968) pracovala 1968-73 v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd, 1973-76 působila jako lektorka češtiny na Filozofické fakultě Univerzity v Bělehradě, 1976-78 učila srbocharvátštinu na Jazykové škole v Praze, 1978-82 byla jazykovou redaktorkou Supraphonu. Od 1982 pracuje ve středisku literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky v Praze. Je autorkou bibliografie Krásná literatura národů (bývalé) Jugoslávie v českých překladech 1560-1989 s dodatkem za léta 1990-1995 (1997).

Překlady ze srbocharvátštiny

Generace, ideje, hledání (Danilo Kiš, Mirko Kovač, Vidosav Stevanović, Milisav Savić, Radoslav Bratić: ukázky z tvorby, Světová literatura, 2/1990)
Pavić, Milorad: Chazarský slovník (Hazarski rečnik; román - lexikon o 100 000 slovech, Praha, Odeon 1990)
Stahuljaková, Višnja: Veronika a delfín (Pustolovka; R, Praha, Svoboda 1980)
Šćepanović, Branimir: Vykoupení (Iskupljenje, N, in: Pět jugoslávských novel,(Praha, Odeon 1985)