Blažková Milada

Blažková Milada* 14. 2. 1922 Malá Čermná nad Orlicí (u Rychnova nad Kněžnou)

literární historička, překladatelka srbské a charvátské literatury

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala srbocharvátštinu a ruštinu, od 1953 působila ve Slovanském ústavu jako aspirantka a vědecká pracovnice, od 1964 v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. Autorsky se podílela na (doposud nevydaných) Dějinách jugoslávských literatur. Články o srbské a charvátské literatuře 19. a 20. století otiskovala v Slovanském přehledu. Na překladech spolupracovala s Milenou Kirschnerovou.

Překlady ze srbocharvátštiny

Andrić, Petar: Na levém břehu jezera (Levom obalom jezera; D, Praha, DILIA 1966, + Milena Kirschnerová)
Isaković, Antonije: Velké děti (Velika deca; PP, Praha, Mladá fronta 1958, + Milena Kirschnerová)
Jelić, Vojin: Pejsku, jak se jmenuješ? (Psiću, a kako je tebi ime?; P pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965, + Milena Kirschnerová)
Kaleb, Vjekoslav: Nádhera prachu (Divota prašine; R, Praha, Mladá fronta 1958, + Milena Kirschnerová)
Veselinović, Janko: Hajduk Stanko (Hajduk Stanko; R, Praha, Mladá fronta 1956, + Milena Kirschnerová)