Kolman Otakar

Kolman Otakar* 18. 1. 1887 Praha
† 21. 6. 1955 Praha

filolog, překladatel ze srbocharvátštiny

Jeho studia klasické filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přerušila 1. světová válka, kterou prožil na srbské frontě a v zajetí. Po válce studia dokončil u M. Murka jako mimořádný posluchač jihoslovanské filologie (1928). V letech 1926-40 působil na univerzitě v Bělehradě jako lektor české řeči a literatury, od 1945 byl lektorem srbocharvátského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1936-38 spoluredigoval Jihoslovanskou knihovnu nakladatelství L. Mazáč. V časopisech a sbornících uveřejnil řadu studií týkajících se především teoretických i praktických otázek překladu.

Překlady ze srbocharvátštiny

Ćorović, Svetozar: Horáci (Brdjani; R, Praha, Melantrich 1926)
Ćosić, Branimir: Pokosené pole (Pokošeno polje; R, Praha, Družstevní práce 1936; Praha, SNKLHU 1959)
Jakovljević, Stevan: Brána svobody. Kniha třetí (Kapija slobode; třetí část R Srbská trilogie - Srpska trilogija; Praha, Družstevní práce 1938)
Jakovljević, Stevan: Pod křížem (Kniha první: Devatenáct set čtrnáct - Devetstočetrnaesta, Kniha druhá: Pod křížem - Pod krstom; první a druhá část R Srbská trilogie - Srpska trilogija; Praha, Družstevní práce 1938)
Kolar, Slavko: Jen spravedlnost! (VP, Praha, Družstevní práce 1948)
Krleža, Miroslav: Charvátský bůh Mars (Hrvatski bog Mars / U logoru; NN a D, 4 novely ze 7, Praha, SNKLU 1965, [ostatní přeložil Dušan Karpatský]])
Krleža, Miroslav: Chorvátský bůh Mars (Hrvatski bog Mars; NN, Praha, Družstevní práce 1931)
Sremac, Stevan: Zona Zamfirova (Zona Zamfirova; R, Praha, Jos. R. Vilímek 1926)
Šenoa, August: Selská vzpoura (Seljačka buna; R, Praha, SNKLHU 1953)
Šimunović, Dinko: Rodina Vinčićů. Kukavica (Porodica Vinčić. Kukavica; R a P, Praha, L. Mazáč 1936).