Togner Vladimír

Togner Vladimír* 27. 7. 1909 Sarajevo (Bosna)

jugoslavista, autor slovníků a učebnic, překladatel ze srbocharvátštiny

Vystudoval jugoslavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působil zde jako odborný asistent. Vydal příručku Srbochorvatsky na cesty (1936), Slovník srbochorvatsko-český a česko-srbochorvatský (1937), Malý slovníček česko-srbochorvatský (1948), Cvičebnice srbocharvátštiny (1963). Do příručky Co číst z literatur slovanských (1957) napsal stať Srbská a charvátská literatura v českých překladech, do Slovanských literatur v přehledu I-II (1961-62) kapitolu Jugoslávské literatury.

Překlady ze srbocharvátštiny

Andrić, Ivo: Mila a Prelac, Bufet Titanic (Mila i Prelac, Bife Titanik, PP, Světová literatura, 6/1962)
Andrić, Ivo: Most přes Drinu (Na Drini ćuprija, R, Praha, Máj 1948)
Čolaković, Rodoljub: S partyzány v jugoslávských horách (Zapisi iz oslobodilačkog rata; výbor z válečných memoárů, Praha, Svoboda 1966)
Ćopić, Branko: Partyzánské příběhy (Priče partizanke; kniha pro mládež, Praha, Družstevní práce 1947)
Ćopić, Branko: Úderníci (Udarnici; D pro děti, Praha, A. Neubert 1947)
Ćosić, Dobrica: Slunce je daleko (Daleko je sunce; R, Praha, Naše vojsko 1956; 2. vydání jako Daleko je slunce, Praha, Naše vojsko 1963)
Zogović, Radovan: Píseň o životě soudruha Tita (Pjesma o biografiji druga Tita; poema, Praha, Svoboda 1946)