Kudělka Viktor

Kudělka Viktor* 25. 2. 1929 Frýdlant nad Ostravicí

literární historik a kritik, teatrolog, překladatel ze slovinštiny a srbocharvátštiny

Po ukončení studií (1955) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně působil na fakultě jako vědecký aspirant. Od 1960 byl vědeckým pracovníkem Slovanského ústavu, od 1964 vědeckým pracovníkem brněnské odbočky Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. Od 1963 přednášel na Filozofické fakultě brněnské univerzity dějiny slovinské literatury a vedl lektorát slovinštiny. V časopiseckých článcích a studiích se zabýval mj. poválečnou slovinskou prózou a dramatikou, problematikou slovinské moderny, básnickým dílem F. Prešerna, Kollárovou koncepcí slovanské vzájemnosti a jejím vztahem k jazykově literárnímu obrození Slovinců a k poezii ilyrismu. Spolupracoval na Slovníku spisovatelů Jugoslávie (1979) a na Slovníku světových dramatiků - Jugoslávští autoři (1984). Samostatně vydal Slovník slovinských spisovatelů s nástinem hlavních vývojových etap slovinské literatury (1967). Pod jeho jménem vyšlo první vydání Malého labyrintu literatury Dušana Karpatského (1982, dotisk 1983), na jehož některých heslech se také autorsky podílel, a překlad Krátkého výletu Antuna Šoljana (1978).

Překlady ze slovinštiny

Cankar, Ivan: Vidiny (Hlapec Jernej in njegova pravica, Podobe iz sanj; VP, Praha, Odeon 1976)
Hieng, Andrej: Fragment o neklidných nebožtících (VN, Praha, Odeon 1966, + Bedřich Jičínský)
Kocbek, Edvard: Kruté kruhy (VB ze sbírek Groza a Poročilo, Praha, Odeon 1972, + Josef Hiršal, překladatelé neuvedeni)
Kreft, Bratko: Balada o poručíkovi a Marjutce (Balada o poročniku in Marjutki, dramatizace povídky B. A. Lavreněva Jedenačtyřicátý, premiéra Brno, Divadlo Julia Fučíka 1964; Praha, Dilia 1965, + Bedřich Jičínský)
Orfeus v dešti (výbor ze slovinské moderní poezie, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice 1995, + další překladatelé)
Prešeren, France: Můj sen šel po hladině (VB, Praha, Odeon 1978, + Josef Hiršal [neuveden])

Překlady ze srbocharvátštiny

Andrić, Ivo: Cesta Aliji Djerzeleza (Put Alije Djerzeleza; P, Praha, SNKLU 1962)
Andrić, Ivo: Z časů Aniky (Anikina vremena; P, in: Cesta Aliji Djerzeleza, Praha, SNKLU 1962)
Radović, Dušan - Belović, Miroslav: Kapitán John Pipplefox (Kapetan Džon Piplfoks; D, premiéra Brno, Divadlo Julia Fučíka 1964; Praha, DILIA 1964, s Alenou Wagnerovou)
Raičković, Stevan: Lidé se probouzejí beze zbraně (VB, Praha, Mladá fronta 1962, jazyková spolupráce na překladech Ludvíka Kundery)
Vojnović, Ivo: Ekvinokce (Ekvinocijo; D, Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1975)