Štroblová Jana

Štroblová Jana


* 1. 7. 1936 Praha

básnířka, autorka knih pro děti a mládež, překladatelka z ruštiny, za spolupráce jazykových odborníků i z dalších jazyků

Po maturitě na střední škole v Praze (1954) studovala 1954-59 češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1960-72 pracovala jako redaktorka (od 1970 externí) ve Státním nakladatelství dětské knihy (od 1969 Albatros). V 70. a 80. letech neměla trvalé zaměstnání, věnovala se literární a překladatelské práci. 1990-93 byla redaktorkou literárního vysílání Československého (Českého) rozhlasu v Praze, 1994 navázala spolupráci s pražskou redakcí Rádia Svobodná Evropa. Vlastní umělecká tvorba zahrnuje básnické sbírky (Protěž, 1958, Kdyby nebylo na sůl, 1961, Hostinec u dvou srdcí, 1966, Torza, 1970, Úplněk, 1980, Krajina na muří noze, 1984, Čarodění, 1989, Fatamorgány, 1991, Světlohry, 1996, Hlasy, 1999) i prozaické knihy (Nemalujte srdce na zeď, 1966, Archa, 1967, Hra na třetího, 1978, Úžeh, 1984, Zákaz vjezdu do ráje, 1986, Obětní kámen, 1987); značná část díla se obrací k dětem a mládeži. K překladům si zpravidla volí autory nesnadné, u nichž si může pohrát s jazykem, ale současně i autory duševně spřízněné. Jádro její překladatelské práce spočívá v přetlumočení poezie M. Cvetajevové.

Překlady z angličtiny

Droogenbroodt, Germain: Přesýpací hodiny pouště (VB, Praha, Protis 2000, + Josef Hrubý)

Překlady z arabštiny

al-Ahwas al-Ansárí: Z poesie al-Ahwase al-Ansáriho (VB, Nový Orient, 3/1959, + Karel Petráček [jazyková spolupráce])
Džbán žízně. Stará arabská poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1966, + Karel Petráček [jazyková spolupráce])
Staroarabské verše o víně (VB, Nový Orient, 8/1959, Karel Petráček [jazyková spolupráce])
Ze staroarabské poezie (VB, Nový Orient, 10/1958, + Karel Petráček [jazyková spolupráce])

Překlady z arménštiny

Noc tisící druhá. Deset arménských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1976, + Ludmila Motalová, [Jana Štroblová neuvedena])

Překlady z čínštiny

Kuan Chan-Čching: Letní sníh a jiné hry (DD, Praha, SNLKHU 1960,+ Dana Kalvodová, Jindřich Černý)
Kuan Chan-čching: Nechci stárnout (B, Nový Orient, 4/1963, + Dana Kalvodová)
Po Ťu-i: Drak z černé tůně (VB, Praha, Nakladatelství ČSAV 1958, + Josef Kolmaš [jazyková spolupráce]; rozšířené vydání Praha, Mladá fronta 1964, + Josef Kolmaš [jazyková spolupráce]
)

Překlady z maďarštiny

Pilinszky, János: Ortel (VB, Praha, Mladá fronta 1997, + Josef Hiršal [přebásnil], Evžen Gál [jazyková spolupráce]
Velká generace. Básníci Nyugatu (VB, Praha, Odeon 1982) - přel. Kamil Bednář, Václav Daněk, Marcella Husová, Jana Štroblová a Petr Rákos [jazyková spolupráce] [a další překladatelé]

Překlady z ruštiny

Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Černé slunce (VB, Praha, Odeon 1967)
Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Hodina duše (VB, Praha, Československý spisovatel 1971)
Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Konec Casanovy (D, Praha, Supraphon - Lyra pragensis 1988)
Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Lichý střevíc (VB, Praha, Melantrich 1996, + další překladatelé)
Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Pokus o žárlivost (VB, Praha, Mladá fronta 1970)
Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Vyznání na dálku (VB z esejů, Praha, Votobia 1997, + další překladatelé)
Cvetajeva /Cvetajevová/, Marina: Začarovaný kruh (VB, Praha, Odeon 1987, + Hana Vrbová)
Kalinový keř. Výbor z ruské lidové poezie (VB, Praha, Odeon 1978, + Luděk Kubišta)
Matvejeva /Matvejevová/, Novella: Cesta návětrnem (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1978)

Překlady ze slovenštiny

Feldek, Ľubomír: Modrá kniha pohádek (Modrá kniha pohádok; PP, Praha, Albatros 1976, jako Ivo Vaculín, + Zdeněk K. Slabý; Bratislava 1991, pod vlastním jménem)
Rúfus, Milan: Oféliin pohřeb (VB, Praha, Mladá fronta 1986, + Miroslav Florian, Miroslav Červenka [jako Josef Peterka, Jiří Žáček)
Uličiansky, Ján: Neděle (Nedeľa; próza pro děti, Praha, Albatros 1987)

Překlady ze srbocharvátštiny

Hlubší než smrt (sborník mladé poezie Bulharska, Československa, Jugoslávie, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska a SSSR, Praha, Mladá fronta 1958, [Jana Štroblová dvě básně Vesny Parunové, + Dušan Karpatský - jazyková spolupráce])
Snímky krajiny poezie (malý výbor z jugoslávských básníků XX. století, verše Antuna Branka Šimiće, Gustava Krklece, Dobriši Cesariće, Nikoly Šopa, Dragutina Tadijanoviće, Frana Alfireviće, Praha, Československý spisovatel 1966, + Dušan Karpatský [jazyková spolupráce])
Šop, Nikola: Astrálie (VB, Světová literatura, 4/1975, + Dušan Karpatský [neuveden])

Překlady z tibetštiny

Černý mrak v bílém. Tibetská lidová poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1976, + Josef Kolmaš [jazyková spolupráce]; Ostrava, Atelier Milata, Ostrava 1998, + Josef Kolmaš [jazyková spolupráce])
Sakja-Pandita, mnich tibetský: Pokladnice moudrých rčení (výbor, Praha, Odeon 1984, + Josef Kolmaš [jazyková spolupráce])