PORTUGALSKÁ JAZYKOVÁ OBLAST

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
PORTUGALSKÁ JAZYKOVÁ OBLAST
OSOBNOSTI


Bednář Kamil
Bém Křišťan
Černý Václav
Čivrný Lumír
Dufková Vlasta
Fischer Jan Otakar
Grauová Šárka
Hampl Zdeněk
Havlíková Marie
Havlínová Vlasta
Hiršal Josef
Holešovská Jiřina
Hrubanová Věra
Hvížďala Vladimír
Kult Luděk
Kvapilová-Pilzová Jarmila
Lidmilová Pavla
Mikeš Vladimír
Nigrin Jaromír
Pelán Jiří
Pokorná Eva
Rosendorfský Jaroslav
Spálený Eugen
Strejčková Dagmar
Uličný Miloslav
Vacek Jindřich
Vojtíšková Jarmila
Žilina Miloslav