Grauová Šárka

Grauová Šárka*10. 8. 1965 Praha

redaktorka, překladatelka z portugalštiny a angličtiny

Po maturitě (1983) na gymnáziu v Praze studovala 1983-88 moderní filologii (angličtinu a portugalštinu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde po studijním pobytu (1988-89) a interní aspirantuře (1989-93) působila 1993-94 jako odborná asistentka. Během této doby absolvovala 1991 půlroční studijní pobyt v Brazílii a 1993 tříměsíční studijní pobyt v Portugalsku. 1994-96 byla redaktorkou v nakladatelství Mladá fronta. Od skončení mateřské dovolené (1996-99) je překladatelkou a redaktorkou ve svobodném povolání. Soustavně se věnuje uvádění starých i současných autorů z portugalsko-brazilské jazykové oblasti do českého prostředí, a to jak formou překladů, tak formou doslovů a odborných statí. Překládá rovněž z angličtiny, podílela se na překladu básní Miroslava Holuba do španělštiny.

Překlady z angličtiny

Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení (The Lion Book of Christian Thought; odborná literatura, Praha, Návrat domů 1996, + další překladatelé)
Lewis, Clive Staples: K jádru křesťanství (Mere Christianity; odborná literatura, Praha, Návrat domů 1993)
Pessoa, Fernando: Za noci našeho bytí (VB, VP, Praha, Torst 1995, + Pavla Lidmilová [z portugalštiny], Josef Hiršal [přebásnil])

Překlady z portugalštiny

Andrade, Mário de: Macunaíma (Macunaíma; próza, Praha, Mladá fronta 1998)
Ferreira, Vergílio: Navždycky (Para Sempre; R, Praha, Mladá fronta 1999)
Machado de Assis, Joaquim Maria: Posmrtné paměti Bráse Cubase (Memórias Póstumas de Brás Cubas; R, Praha, Torst 1996)
Miranda /Mirandová/, Ana: Peklo ráje (Boca do Inferno; R, Praha, Dauphin 2000)