Fischer Jan Otakar

Fischer Jan Otakar* 30.11.1923 České Budějovice
† 4.1. 1992 Praha

romanista, vysokoškolský pedagog, překladatel z francouzštiny, španělštiny, portugalštiny a angličtiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval románské jazyky a literatury, na téže fakultě se habilitoval (1948) a v roce 1962 byl jmenován profesorem francouzské literatury. Od roku 1958 po dobu více než tří desítiletí byl vedoucím katedry románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 1974 vedl také oddělení západních literatur Ústavu české a světové literatury Československé akademie věd. Autor a spoluautor vysokoškolských učebnic (Světová literatura I-IV) a dalších odborných knih (Francouzská literatura, 1960, Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století I-III, 1966, 1976, 1979, Slovník spisovatelů. Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, 1966). Jako literární historik se věnoval především studiu realistických tendencí ve francouzské literatuře 19. století (Kritický realismus. Balzac, Stendhal a základní otázky realismu, 1979). Také ve své překladatelské práci se soustřeďoval na autory tohoto období, Stendhala, Balzaka a Bérangera. Kromě francouzštiny překládal rovněž v portugalštiny, španělštiny a angličtiny.

Překlady z angličtiny

Thackeray, William Makepeace: Vznešená bída (A Shabby Genteel Story; R, Praha, Svoboda 1952, + Jarmila Fastrová)

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Macecha (La Marâtre; in: Kabinet starožitností / Stará panna / Quinolův důvtip / Macecha / Spekulant, D, Praha, SNKLU 1962)
Balzac, Honoré de: Quinolův důvtip (Les Ressources de Quinola; in: Kabinet starožitností / Stará panna / Quinolův důvtip / Macecha / Spekulant, Praha, SNKLU 1962)
Balzac, Honoré de: Spekulant (Mercadet ou le Faiseur; D, Praha, Česká divadelní a literární jednota 1957; in: Kabinet starožitností / Stará panna / Quinolův důvtip / Macecha / Spekulant, Praha, SNKLU 1962)
Béranger, Pierre-Jean: Výbor z písní (VP, Praha, Mladá fronta 1951)
Jaro 1871. Poezie Pařížské komuny (VB, Praha, SNKLU 1961, + další překladatelé)
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain: Hra lásky a náhody a jiné komedie (Le Jeu de l'amour et du hasard / L'Ile des esclaves / Les Fausses confidences / Les Sincères; VD, Praha, SNKLU 1963)
Smích a písně Montmartru (VB, Praha, Československý spisovatel 1982, + Tomáš Vondrovic)
Stendhal: Energické múzy (VE, Praha, Odeon 1970, + Jan Binder, Jiří Pechar)
Stendhal: Kufr a duch (Le Coffre et le Revenant; N, in: Výbor z díla 3. díl, Praha, Svoboda 1951; in: Povídky a novely / Italské kroniky, Praha, SNKLHU 1959)

Překlady z portugalštiny

Amado, Jorge: Rytíř naděje. Život Luise Carlose Prestese (LF, Praha, Družstevní práce 1951)

Překlady ze španělštiny

Arconada, César Munoz: Řeka Tajo (Rio Tajo; R, Praha, SNKLU 1964)