Holešovská Jiřina

Holešovská Jiřina* 29. 1. 1938 Prešov (Slovensko)

překladatelka z portugalštiny a angličtiny

Rozená Gregorová, někdy používá psedonym Ludmila Gabrielová. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze, specializaci zahraniční obchod. 1956-59 byla zaměstnána jako referentka v podniku zahraničního obchodu Centrotex. Pět let pobývala v Brazílii, po návratu až do roku 1972 pracovala v podniku zahraničního obchodu Strojimport. Po nuceném odchodu byla do 1989 zaměstnána jako překladatelka v koncernu Škoda Plzeň, nabídkové oddělení Praha. V rozmezí těchto let pobývala tři roky na Sibiři. 1990-92 byla překladatelkou v MON Praha, 1992-96 pracovala jako překladatelka a vedla mezinárodní agendu na Vrchním soudu v Praze. Od září 1996 do odchodu do důchodu v prosinci 1997 byla zaměstnána jako referentka a překladatelka na Mezinárodním odboru Ministerstva spravedlnosti v Praze. Od 1998 se věnuje pouze překládání. V průběhu let psala povídky a články, které publikovala v časopisech a přílohách deníků. Má státní zkoušky z portugalštiny, angličtiny, ruštiny a francouzštiny, z těchto jazyků také překládá odborné texty i beletrii; v posledních letech se specializovala hlavně na překlady z angličtiny a portugalštiny. Překládá rovněž do angličtiny, např. K. Stejskal - P. Voit: Illuminated Manuscripts of the Hussite Age (Iluminované rukopisy doby husistké; Praha 1991).

Překlady z angličtiny

Condon, Richard: Peníze rodiny Prizziů (Prizzis Money; R, Praha, TOK - Eminent 1996)
Gordon, Noah: Tajemný diamant (The Jerusalem Diamond; R, Praha, TOK - Eminent 1997)
Gordon, Noah: Tribunál smrti (The Death Committee; R, Praha, TOK 1996)
Henry, Alan: Aytron Senna (Aytron Senna; LF, Praha, Fortuna Print 1994)

Překlady z portugalštiny

Ramos, Ramses: O vášni (Do paixão; B, Praha, Editpress 1992)
Ramos, Ramses: Pražské básně (Poemas de Praga; BB, Praha, Editpress 1993)