Hampl Zdeněk

Hampl Zdeněk* 14. 10. 1929 Praha
† 26. 11. 1986

portugalista, vysokoškolský pedagog, překladatel z portugalštiny a španělštiny

Původním jménem Z. Hampejs, příjmení Hampl začal užívat od 1964. Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze studoval 1948-52 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1953 získal titul PhDr., 1956 titul CSc. V letech 1953-60 byl odborným, respektive vědeckým pracovníkem Kabinetu pro moderní filologii Československé akademie věd, 1962-65 vědeckým pracovníkem Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. Mezitím působil 1960-61 jako smluvní profesor na brazilských univerzitách. Roku 1965 se habilitoval a v letech 1966-83 působil jako docent na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde založil portugalistiku jako obor a všestranně se věnoval jeho rozvoji. Byl vědeckým pracovníkem v oblasti portugalského jazyka a portugalské a brazilské literatury. Sestavil Učebnici portugalštiny (1959 a 1971), Česko-portugalskou konverzaci (1964), Stručnou mluvnici portugalštiny (1972), zpracoval Portugalsko-český slovník (1975) a s J. Holšanem Portugalsko-český a česko-portugalský kapesní slovník. Výrazný je jeho autorský podíl na Slovníku spisovatelů - Španělsko, Portugalsko (1968), pro který napsal řadu hesel spisovatelů a úvodní studie. Spolupracoval rovněž na Dictionário Biográfico Universal de Autores (Lisabon 1976), s P. Lidmilovou napsal část Portugalsky píšící autoři Slovníku světových dramatiků (1981). V domácích i zahraničních časopisech publikoval odborné články z oblasti románské filologie i literatury, např. Z počátků pražské portugalistiky (1959), Portugalská poezie v Čechách (1956), Camões em Boémia (1956). Řadu překladů svých i cizích doprovodil zasvěcenými předmluvami nebo doslovy. Těžiště jeho neobyčejně rozsáhlé překladatelské činnosti spočívá v překladech z portugalštiny, a to jak z literatury portugalské, tak brazilské. Překládal rovněž ze španělštiny. Z prozaických děl se věnoval hlavně románové tvorbě, na překladech veršů spolupracoval s Kamilem Bednářem. Překládal i odborné literárněvědné texty.

Překlady z portugalštiny

Almeida, Manuel Antônio de: Paměti policejního seržanta (Memórias de um Sargento de Milícias; R, Praha, SNKLHU 1960, jako Zdeněk Hampejs)
Almeida Garrett: Podloubí v Anenské ulici (O Arco de Sant´Ana; N, Praha, Odeon 1970, jako Zdeněk Hampl)
Alves, Antônio de Castro: Otroci (Os Escravos; BB, Praha, Československý spisovatel 1951, jako Zdeněk Hampejs, + Kamil Bednář)
Amado, Jorge: Básník svobody (ABC de Castro Alves; životopis, Praha, Československý spisovatel 1951; Praha, Československý spisovatel 1952, jako Zdeněk Hampejs)
Amado, Jorge: Mulatka Gabriela (Gabriela, Cravo e Canela; R, Praha, SNKLHU 1960, jako Zdeněk Hampejs; Praha, Odeon 1967, jako Zdeněk Hampl; Praha, Odeon 1974, jako Zdeněk Hampl; Praha, Odeon 1977, jako Zdeněk Hampl)
Amado, Jorge: Smrt a smrt Jáchyma O´Vejvody (N, in: Staří námořníci, Praha Odeon 1985, jako Zdeněk Hampl)
Amado, Jorge: Země bez konce (Terras do Sem Fim; R, Praha, Československý spisovatel 1953, jako Zdeněk Hampejs)
Azevedo, Aluísio: Tchyně (Livro de uma Sogra; R, Praha, SNKLU 1962, jako Zdeněk Hampejs; in: Svatební cesta, Praha, Lidové nakladatelství 1970, jako Zdeněk Hampl)
Camões, Luís de: Lusovci (Os Lusíadas; BB, Praha, SNKLHU 1958, jako Zdeněk Hampejs, + Kamil Bednář)
Camões, Luís de: Lyrika (Rimas; VB, Praha, SNKLHU 1957, jako Zdeněk Hampejs, + Kamil Bednář)
Camões, Luís de: Msti se mým slzám (Rimas; VB, Praha, Mladá fronta 1962, jako Zdeněk Hampejs, + Kamil Bednář)
Eça de Queirós, José Maria: Alves a spol. (Alves & Ca; N, in: Pan hrabě a spol., Praha, Odeon 1975)
Eça de Queirós, José Maria: Bratranec Bazilio (O Primo Basílio; R, Praha, SNKLHU 1955, jako Zdeněk Hampejs)
Eça de Queirós, José Maria: Hrabě d´Abranhos (O Conde d´Abranhos; N, Praha, in: Relikvie / Mandarín / Hrabě dAbranhos, Praha, SNKLHU 1958, jako Zdeněk Hampejs; in: Pan hrabě a spol., Praha, Odeon 1975, jako Zdeněk Hampl)
Eça de Queirós, José Maria: Maiové (Os Maias; R, Praha, SNKLHU 1957, jako Zdeněk Hampejs)
Eça de Queirós, José Maria: Mandarín (O Mandarim; N, Praha, in: Relikvie / Mandarín / Hrabě d´Abranhos, Praha, SNKLHU 1958, jako Zdeněk Hampejs)
Eça de Queirós, José Maria: Zločin pátera Amara (O Crime do Padre Amaro; R, Praha, SNKLHU 1954, jako Zdeněk Hampejs; Praha, SNKLHU 1961, jako Zdeněk Hampejs; Praha Odeon 1968, Zdeněk Hampl)
Ferreira de Castro, José Maria: Vystěhovalci (Emigrantes; R, Praha, SNKLHU 1953, + Jakub Frey, [Zdeněk Hampejs spolupráce])
Penedo, Leão: Lisabonský příběh (Caminhada; R, Praha, Naše vojsko 1958, jako Zdeněk Hampejs)
Saraiva, António José - Lopes, Óscar: Dějiny portugalské literatury (História da Literatura Portuguesa; LF, Praha Odeon 1972)
Soares Amora, Antônio: Dějiny brazilské literatury (História da Literatura Brasileira; in: Dějiny literatur Latinské Ameriky, LF, Praha, Odeon 1966, jako Zdeněk Hampl, + Pavla Lidmilová)

Překlady ze španělštiny

Asturias, Miguel Angel: Víkend v Guatemale (Week-end en Guatemala; Praha, Nakladatelství politické literatury 1962, jako Zdeněk Hampejs, + další překladatelé)
Neruda, Pablo: Básně (Antologia de Poemas; BB, Praha, Československý spisovatel 1952, jako Zdeněk Hampejs, + další překladatelé)