Havlíková Marie

Havlíková Marie* 17. 5. 1950 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z portugalštiny a francouzštiny

Do 1987 publikovala překlady pod příjmením Adámková, později pod příjmením Havlíková. Středoškolská studia absolvovala částečně v Belgii (navštěvovala lyceum v Bruselu), maturovala 1969 na Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ulici v Praze. 1970-75 studovala portugalštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1987 získala titul PhDr. V letech 1976-78 pracovala jako překladatelka v zahraničním oddělení Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze, 1978-83 byla překladatelkou a tlumočnicí ve svobodném povolání, 1983-93 vyučovala (zejména portugalštinu) v centru postgraduální jazykové výuky (JASPEX) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1993 přešla na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vyučovala francouzskou fonetiku a od 1995 se věnovala výuce portugalské a brazilské literatury. Před odchodem do důchodu (2010) vyučovala portugalský jazyk na Západočeské univerzitě v Plzni. Od 2005 spolupracuje s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (seminář k úvodu do literárního překladu, vedení diplomových prací). Publikuje články a studie o portugalské literatuře, je autorkou a spoluautorkou učebních textů. Těžiště její překladatelské práce tvoří překlady portugalské a brazilské beletrie, přeložila také několik brazilských filmů (Barva tvého osudu, 1990, Tigipió, 1991, Byl chutný, ten můj Francouz, 1994). Odborné texty překládá z portugalštiny a z francouzštiny do češtiny i z češtiny do portugalštiny. Byla opakovaně stipendistkou portugalské Fundação Calouste Gulbenkian a Insituto Camões.

Překlady z francouzštiny

Bloch, Marc: Obrana historie aneb povoláním historik (Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien; část studie, Praha, Cahiers de CEFRES 8/1995)
De Certeau, Michel: Vynalézání každodennosti (L'invention du quotidien, část studie, Praha, Cahiers du CEFRES 10/1995)
Dějiny Evropy (L'histoire de l'Europe; Praha, Argo 1995, + další překladatelé [VI. kapitola Setkání se světem])
Dürkheim, Émile: Sociální věda a jednání (La science sociale et l'action; studie, Praha, Cahiers du CEFRES 8/1995)
Feuchtwanger, Edgar: Můj soused Hitler (Hitler mon voisin; paměti, Praha, Triton 2015)
Maeterlinck, Maurice: Modrý pták (L´oiseau bleu; próza, Praha, Triton 2010)

Překlady z portugalštiny

Castro, José Maria Ferreira de: Vystěhovalci (Emigrantes; R, in: Stín Kaučuku, Praha, Odeon 1978, jako Marie Adámková)
Castelo Branco, Camilo: Zhoubná láska (Amor de Perdição; N, Praha, Odeon 1979, jako Marie Adámková)
Gonçalvesová, Olga: Dubnové slunce (A Floresta em Bremerhaven; próza, Praha, Odeon 1980, jako Marie Adámková)
Antônio, João: Paprika, Perus a Hezoun (Malagueta, Perus e Bacanaço; N, in: Pět brazilských novel, Praha, Odeon 1982, jako Marie Adámková)
Veiga, José J.: Hříchy kmene (Os Pecados da Tribo; N, in: Pět brazilských novel, Praha, Odeon 1982, jako Marie Adámková)
Amado, Jorge: Úplná pravda o sporných dobrodružstvích Vasca Moscosa de Aragão, kapitána dálné plavby (R, in: Staří námořníci (Os Velhos Marinheiros), Praha, Odeon 1985, jako Marie Adámková)
Oliveira, Carlos de: Včela v dešti (Uma Abelha na Chuva; N, in: Pět portugalských novel, Praha, Odeon 1987, jako Marie Adámková)
Andersen /Andersenová/, Sophia de Mello Bryner: Cesta zrána (Caminho da Manhã; básnická próza, Světová literatura 4/1993)
Andersen /Andersenová/, Sophia de Mello Bryner: Epidaurus (Epidauro; básnická próza, Světová literatura 4/1993)
Andersen /Andersenová/, Sophia de Mello Bryner: Igrina (Igrina; básnická próza, Světová literatura 4/1993)
Andersen /Andersenová/, Sophia de Mello Bryner: Jeskyně (Gruta; básnická próza, Světová literatura 4/1993)
Portugalské pohádky a pověsti (Praha, Dauphin 1998)
Queirós, Eça de: Kráčej a čti (A Cidade e as Serras, R, Praha, Academia 2000)
Saramago, José: Baltasar a Blimunda (Memorial do Convento; R, Praha, Euromedia – Odeon 2002)
Espanca /Espancaová/, Florbela: Masky osudu (As Máscaras do Destino; výbor povídek, Praha, One Woman Press 2004)
Ribeiro, Bernardim: Kniha stesku (Menina e Moça; N, Praha, Argo 2008)
Crema, R. – Leloup, P. – Weil, P.: Normóza – patologie normálnosti (Normose – patologia da normalidade; Praha, Triton 2009)
Lopes, Fernão: Kronika vlády krále D. Pedra I. (Crónica de D. Pedro I; Praha, Argo 2009)
Garrett, Almeida: Mnich Luís de Sousa (Frei Luís de Sousa; divadelní hra, Praha, Torst 2011)
Gattai /Gattaiová/, Zélia: Zimní zahrada (Jardim de Inverno; próza, Praha, Jiří Hladký 2011)
Amado, Jorge: Kocour Mour a slečinka Vlaštovička (O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: uma história de amor; próza, Praha, Jiří Hladký 2012)
Hatoum, Milton: Sirotkové ráje (Órfãos do Eldorado; R, Praha, Argo 2012)
Veiga, José J.: Kouzelné hodiny (O Relógio Belisário; próza, Praha, Triton 2012)
Tolentino Mendonça, José: Přátelství je víc než láska (Nenhum caminho será longo. Para uma teologia de amizade; Praha, Portál 2013)
Cruz, Afonso: Kokoschkova loutka (A Boneca de Kokoschka; R, Praha, Argo 2015)

poslední aktualizace: 30.10.2015